NIK pomaga w kontroli priorytetowego dla UE projektu Rail Baltica

NIK pomaga w kontroli priorytetowego dla UE projektu Rail Baltica

16 lutego 2017 | Źródło: NIK
PODZIEL SIĘ

Najwyższa Izba Kontroli chce pomóc krajom bałtyckim w monitorowaniu budowy połączenia kolejowego z Polską i Finlandią. Inwestycja znana jako Rail Baltica ma wyrwać Litwę, Łotwę i Estonię z kolejowej izolacji i połączyć na trwałe z Europą Zachodnią.

Fot. Valsts kontrole

Pod koniec października prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, podczas spotkania z szefami najwyższych organów kontroli państw bałtyckich, wyraził chęć pomocy w kontroli projektu Rail Baltica. Inwestycja kolejowa, traktowana przez UE priorytetowo, wykracza poza wymiar czysto infrastrukturalny. Projekt ma duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego tej części Europy i jest kolejnym etapem w procesie integracji europejskiej.

Pod koniec stycznia w Tallinie odbyło się w tej sprawie spotkanie robocze przedstawicieli najwyższych organów kontroli Litwy, Łotwy i Estonii. Wzięli w nim także udział - w charakterze obserwatorów - przedstawiciele najwyższych organów kontroli Polski i Finlandii. W trakcie spotkania omówiony został stan realizacji projektu Rail Baltica w poszczególnych krajach.

Najwyższe organy kontroli państw bałtyckich chcą monitorować tę kluczową inwestycję. W Tallinie rozpoczęto uzgadnianie wspólnej strategii kontrolnej. Dyskutowano o głównych celach audytu, ryzykach, a także formie, w jakiej zostaną zaprezentowane wyniki. Pomocna okazała się prezentacja doświadczeń audytorów z Holandii i Wielkiej Brytanii. Oba państwa mają za sobą bogatą historię kontroli dotyczących inwestycji kolejowych.

Z kolei przedstawiciele NIK zaprezentowali aktualny stan prac przy modernizacji polskiego odcinka trasy Rail Baltica, w tym kwestię połączenia z Warszawy do Białegostoku, które zgodnie z planem ma powstać do 2020 roku. Rail Baltica w Polsce to 341 km trasy kolejowej, z czego 172 km linii dwutorowej i 169 km linii kolejowej jednotorowej od Białegostoku do przygranicznych Trakiszek (dla pełnej funkcjonalności Rail Baltica po stronie polskiej konieczne jest wyremontowanie także tego odcinka).

Najwyższym organom kontroli państw bałtyckich zależy na kontynuowaniu współpracy z NIK, szczególnie w zakresie wymiany informacji o postępach projektu Rail Baltica. Polacy zostali także zaproszeni w charakterze obserwatorów do udziału w rozpoczynającej się na Litwie, Łotwie oraz w Estonii kontroli.

Więcej o zaangażowaniu NIK w kontrolę projektu Rail Baltica