Stabilny wzrost przewozów pasażerskich w Kolejach Wielkopolskich w 2016 roku

Stabilny wzrost przewozów pasażerskich w Kolejach Wielkopolskich w 2016 roku

21 lutego 2017 | Źródło: Koleje Wielkopolskie
PODZIEL SIĘ

Koleje Wielkopolsce zrealizowały w ubiegłym roku 10-procentowy wzrost ilości przewiezionych pasażerów oraz kilometrów pracy eksploatacyjnej, w porównaniu z rokiem 2015. Liczba pasażerów wzrosła z 7,367 mln do 8,257 mln osób, natomiast praca eksploatacyjna z 3,988 mln pockm do 4,931 mln pockm.

Fot. Rafał Wilgusiak

– Biorąc pod uwagę fakt, że w 2016 r. roku spółka realizowała przewozy na analogicznych odcinkach linii kolejowych co rok wcześniej, przy ustabilizowanym poziomie zasobów majątkowych i osobowych spółki rezultaty cieszą – mówi Włodzimierz Wilkanowicz, prezes Kolei Wielkopolskich.

Spółka notuje systematyczny wzrost udziału w rynku kolejowym w ogólnej liczbie przewożonych pasażerów. Łączny udział wyniósł 2,79 proc. w rynku przewozów w Polsce, w stosunku do 2,63 proc. w roku 2015 r. Wzrosty te są najlepszym podsumowaniem działań podejmowanych zarówno przez organizatora przewozów, jak i przewoźnika.

Dobre wyniki są zasługą pracy wszystkich zespołów spółki, od pracowników front-line, mających kontakt z klientem i warsztatowców, po managerów kierujących zespołami. Nie bez znaczenia są także systematyczne badania poziomu satysfakcji klienta i jego oczekiwań, regularnie przeprowadzane w KW w odstępach półrocznych. Konsekwentne motywowanie pracowników do należytego traktowania klienta w połączeniu z parametrami nowoczesnego taboru pozwoliło osiągnąć przewagę nad konkurencją międzygałęziową w zakresie czynników, takich jak dostępność komunikacyjna, komfort, szybkość podróżowania czy poczucie bezpieczeństwa.

Od rozkładu jazdy 2017/2018 w sposób istotny zwiększy się praca eksploatacyjna KW.

Dużym wyzwaniem 2017 r. stanie się modernizacja odcinka linii E20 pomiędzy Swarzędzem a Sochaczewem. Opracowany przez PKP PLK projekt modernizacji linii zostanie podzielony na kilka etapów. Prace obejmą przebudowę: 365 km toru, 271 rozjazdów, 134 obiektów inżynierskich, 18 peronów, 653 km sieci trakcyjnej i urządzenia sterowania ruchem. W związku z powyższym PKP PLK zaplanowała całkowite wyłączenia z ruchu pociągów niektórych odcinków linii: Podstolice – Konin w terminie czerwiec 2017 r. – lipiec 2018 r., Kutno – Konin w terminie lipiec 2018 r. – sierpień 2018 r., Zamków – Konin w terminie sierpień 2018 r. – czerwiec 2019 r. Ponadto na wybranych odcinkach trasy E20 prowadzony będzie ruch pociągów wyłącznie po jednym torze.

Pomimo niedogodności, jakie napotkają mieszkańcy Wielkopolski podróżując na tych odcinkach pociągami Kolei Wielkopolskich, Urząd Marszałkowski Województwa  Wielkopolskiego zapewni dostępność zastępczej  komunikacji zbiorowej dla społeczności lokalnej przez cały okres robót na newralgicznych odcinkach  linii kolejowej. – Patrzymy jednak w przyszłość z optymizmem. Pomimo obiektywnych ograniczeń, dołożymy wszelkich starań, aby w kolejnych okresach uzyskać pozytywną weryfikację obecnych i nowych pasażerów – podsumowuje Wilkanowicz.