Impulsy już w komplecie służą pasażerom SKA. Do Małopolski trafił setny skład Newagu

Impulsy już w komplecie służą pasażerom SKA. Do Małopolski trafił setny skład Newagu

24 lutego 2017 | Źródło: Newag
PODZIEL SIĘ

Na małopolskie tory wyjechały już wszystkie z zamówionych w sądeckim Newagu nowoczesnych Impulsów. To ciche i komfortowe pociągi, wyposażone m.in. w bezprzewodowy internet, gniazdka elektryczne, stojaki na rowery czy udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Ostatni przekazywany Impuls to setny elektryczny zespół trakcyjny wyprodukowany przez Newag. Pojazd ten został przekazany marszałkowi Jackowi Krupie przez prezesa spółki Zbigniewa Konieczka w piątek, 24 lutego, na krakowskim Dworcu Głównym. W ten symboliczny sposób został zakończony unijny projekt, w ramach którego województwo kupiło 13 nowoczesnych pojazdów.

Fot. Newag

Małopolskie Impulsy zostały wyprodukowane w niespełna rok i kosztowały ponad 300 mln zł. Województwo kupiło w sumie 5 pociągów pięcioczłonowych oraz 8 czteroczłonowych. Pierwsze z nich zaczęły wozić pasażerów w grudniu ubiegłego roku (6 pojazdów: cztery składy 5-członowych Impul­sów 45WE oraz dwie sztuki 4-członowych EZT Impuls 31WE). Kolejne dotarły do Małopolski i wyjechały na linie Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w lutym 2017 r.

To właśnie tego typu projekty zmieniają oblicze kolei. W ciągu ostatnich lat - przy ogromnym wsparciu funduszy unijnych - zakupiliśmy w sumie 44 nowoczesne pociągi, które wprowadziły zupełnie nową jakość w podróży koleją po Małopolsce. Zapewniam jednak, że to nie koniec inwestycji w tworzenie kolei na miarę XXI wieku – mówi Jacek Krupa, marszałek województwa małopolskiego.

– Jestem niezmiernie dumny z tego, że setny elektryczny zespół trakcyjny Impuls wyprodukowany przez nowosądecki Newag będzie służył pasażerom Małopolski. Ten setny pojazd został wyprodukowany w Nowym Sączu, a  w pełni zaprojektowany przez naszych inżynierów w Nowym Sączu i w Krakowie. Życzę Kolejom Małopolskim sukcesów oraz tego by liczba pasażerów została podwojona – powiedział Zbigniew Konieczek, prezes Newagu.

Nowy tabor spełnia rygorystyczne normy europejskie TSI (PRM, TSI NOI, TSI LOK&PAS, TSI SRT i TSI CCS), dzięki czemu znacznie poprawił się komfort podróży małopolskich pasażerów, przede wszystkim osób niepełnosprawnych i o ograniczonej mobilności. Pasażerowie podróżują w cichych, kli­ma­ty­zo­wanych wnę­trzach, wyposażonych w ergo­no­miczne fotele, inter­net i gniazdka elek­tryczne. W pojazdach został zastosowany nowo­cze­sny sys­tem wizu­al­nej i dźwię­ko­wej infor­ma­cji pasa­żer­skiej, moni­to­ring oraz system zliczania pasażerów. Każdy czteroczłonowy Impuls pomieści  200 pasażerów na miejscach siedzących (w tym 16  uchylnych), a pięcioczłonowy - 250 pasażerów na miejscach siedzących (w tym 20 uchylnych). 

Impulsy to pojazdy eko­no­miczne i bez­pieczne — cechują się niskim zuży­ciem ener­gii elek­trycz­nej, gdyż pod­czas hamo­wa­nia pociąg oddaje ener­gię do sieci trak­cyj­nej. Pojazdy speł­niają również rygo­ry­styczne euro­pej­skie normy zde­rze­niowe i wytrzy­ma­ło­ściowe (zgodnie z EN 15227 C1 oraz PII wg EN 12663). Impulsy podróżują z pręd­kością eks­plo­ata­cyjną 160 km/h.