Linia radomska pod szczególnym nadzorem MIB

Linia radomska pod szczególnym nadzorem MIB

03 marca 2017 | Autor: Łukasz Kuś
PODZIEL SIĘ

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nie widzi ryzyka wystąpienia problemów przy modernizacji linii Warszawa – Radom, ale z uwagi na wcześniejsze komplikacje projekt ten objęto „szczególnym nadzorem” resortu i PLK.

Fot. Latylatylaty CC BY 3.0

– W chwili obecnej nie zidentyfikowano ryzyka niezrealizowania prac planowanych w ramach projektu w okresie kwalifikowalności wydatków, a co za tym idzie, niewykorzystania środków UE przyznanych na ten cel. Niemniej, w związku z problemami w realizacji zadania w poprzednich latach, projekt jest objęty szczególnym nadzorem zarówno PKP PLK, jak i Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów mogących zakłócić prawidłowy przebieg prac, podejmowane będą stosowne działania zaradcze – napisał sekretarz stanu w MIB, Kazimierz Smoliński w odpowiedzi na interpelację posła PiS Andrzeja Kosztowniaka.

Modernizacja linii kolejowej nr 8 Warszawa – Radom była planowana w ramach perspektywy finansowej 2007 – 2013, jednak z powodu opóźnień w przygotowaniach do inwestycji nie udało się jej zrealizować i w efekcie groziła Polsce utrata dofinansowania unijnego przewidzianego na to ważne przedsięwzięcie. Polski rząd zdoał przekonać Komisję Europejską do przesunięcia funduszy do obecjej perspektywy budżetowej.

Wyłoniono wykonawców

Obecnie PLK realizuje dwa zadania inwestycyjne na linii nr 8 między Warszawą a Radomię chodzi o odcinki Czachówek – Warka, gdzie w postępowaniu przetargowym na realizację wyłoniono konsorcjum Strabag oraz odcinek Warka – Radom gdzie najlepsza okazała się oferta Track Tec Construction. Podpisanie umów PKP PLK ze zwycięskimi konsorcjami planowane jest jeszcze w I-II kwartale 2017 r.

PKP PLK złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w marcu 2015. W maju 2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W lutym 2016 r. spółka uzupełniła wniosek o raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wniosek jest obecnie rozpatrywany, a planowany termin uzyskania decyzji to I kwartał 2017 r. – informuje przedstawiciel MIB.

PLK czeka na decyzję

Zakończenie prac na odcinku Czachówek – Warka planowane jest na W maju 2015 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W lutym 2016 r. Spółka uzupełniła wniosek o Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wniosek jest obecnie rozpatrywany - planowany termin uzyskania decyzji to I kwartał 2017 r. a odcinka Warka – Radom  w II kwartale 2021 r.