PLK zrewitalizują linię Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów

PLK zrewitalizują linię Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów

03 marca 2017 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

Szybsza i bezpieczniejsza podróż, wygodne stacje i przystanki w woj. świętokrzyskim – taki efekt prac planują PKP Polskie Linie Kolejowe. Ogłoszono przetarg na dokumentację projektową dla linii Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów. Inwestycja w Krajowym Programie Kolejowym z POIiŚ oszacowana jest na blisko 600 mln zł.

Fot. PKP PLK

Projekt Polskich Linii Kolejowych zwiększy komfort obsługi na stacjach i skróci czas podróżowania na terenie województwa świętokrzyskiego. Ze Skarżyska-Kamiennej do Kozłowa pojedziemy szybciej. Tym samym skróci się podróż w kierunku Warszawy i Krakowa. Pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 120 km/h, a towarowe do 100 km/h. Projektowanie rozpocznie się jeszcze w 2017 r., a roboty zaplanowano na lata 2020-2022.

Podróżni skorzystają z wygodnych stacji i przystanków. Wykonawca opracuje bowiem dokumentację modernizacji 12 stacji m.in. Kielce, Suchedniów, Zagnańsk oraz 10 przystanków osobowych, w tym w Radkowicach i Klimontowie. W efekcie prac komfort podróżowania koleją w regionie zwiększą wygodne, lepiej wyposażone perony. Będą dosto-sowane także do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Przebudowane zostaną również m.in. kładka dla pieszych w Łącznej oraz przejście pod torami w Sitkówce No-winy. Bezpieczniej będzie dla pieszych dzięki nowym przejściom pod torami w Suchedniowie i Jędrzejowie.

Przygotowywana obecnie inwestycja zwiększy poziom bezpieczeństwa dzięki wymianie urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Bezpieczniej będzie także dzięki modernizacji przejazdów kolejowo-drogowych. Szczegółowy zakres, liczbę przejazdów oraz ich najlepsze za-bezpieczenie określi dokumentacja projektowa.

Kompleksowo przebudowane będzie 116 km linii kolejowej i sieć trakcyjna. Inwestycja spowoduje zniesienie ograniczeń prędkości dzięki planowanym robotom na obiektach inżynieryj-nych. W planie jest przebudowa 39 obiektów, m.in. 15 mostów, 11 wiaduktów.

Prace projektowe wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Prace na linii kole-jowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów” mają rozpocząć się w IV kwartale 2017 r. Roboty budowlane zaplanowano na lata 2020-2022. Inwestycja w Krajowym Programie Kolejowym oszacowana jest na blisko 600 mln zł. Finansowanie prze-widziano z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.