Posłowie piszą do wicepremiera w sprawie bydgoskiego węzła multimodalnego

Posłowie piszą do wicepremiera w sprawie bydgoskiego węzła multimodalnego

12 marca 2017 | Źródło: Portal Kujawski
PODZIEL SIĘ

Modernizacji trasy kolejowej Śląsk - Porty i toru wodnego na Wiśle poświęcone było spotkanie wojewody pomorskiego, Dariusza Drelicha z prezesami portów w Gdańsku, Gdyni, a także PKP Cargo i PKP PLK, specjalistów z Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i naukowców z PG i UG. Rozmawiano też o powstaniu węzła multimodalnego w Bydgoszczy oraz zaapelowano do wymienionych podmiotów o włączenie się w proces tworzenia takiego węzła – informuje Portal Kujawski.

Fot. gdansk.uw.gov.pl

– Zdaniem zarówno członków zespołu, jak i wojewody kujawsko-pomorskiego, optymalną lokalizacją dla węzła sieci bazowej TEN-T oraz portu rzecznego jest Bydgoszcz. Miasto poza doskonałym położeniem dysponuje też odpowiednią infrastrukturą kolejową – czytamy w oficjalnym komunikacie Urzędu Wojewódzkiego.

Nie możemy czekać na port rzeczny, bo do tego czasu uciekną nam operatorzy z portów morskich w Trójmieście – ocenia pełnomocnik wojewody, Paweł Bukowski – Chcemy przekonać PKP Cargo. Po wycofaniu się z Ostaszewa pod Toruniem nie mieli oni planu na kujawsko-pomorskie.

Zdaniem pełnomocnika wojewody najbardziej optymalną formą realizacji inwestycji polegającej na budowie terminalu kolejowo-drogowego w Bydgoszczy, byłoby zawiązanie przez PKP Cargo, porty Gdańska i Gdyni, PKP PLK i PKP S.A. konsorcjum celowego.

Bukowski poinformował również, że w pracach koncepcją bydgoskiego węzła multimodalnego zauważalny jest potencjał linii kolejowej nr 356, znajdującej się obecnie w złym stanie. To najkrótsze geograficznie połączenie Bydgoszczy z Poznaniem – linia ta zatem mogłaby łączyć przebiegający przez Bydgoszcz korytarz TEN-T Bałtyk – Adriatyk, z drugim przebiegającym przez Polskę Morze Północne – Bałtyk (główna nitka biegnąć ma przez: Poznań, Łódź – Warszawę i Białystok). W takim wariancie linia nr 356 byłaby dedykowana podobnie jak linia nr 201 transportowi towarowemu.

Zdaniem Bukowskiego marszałek województwa plasując linie nr 356 na liście rezerwowej Regionalnego Programu Operacyjnego, nie zauważył potencjału towarowego tej linii. Rewitalizacja kujawsko-pomorskiego odcinka linii nr 356 będzie realizowana z RPO, gdy powstaną oszczędności w inwestycjach wyżej plasowanych (pomiędzy Toruniem i Grudziądzem).