Miliony euro na transport intermodalny do wzięcia

Miliony euro na transport intermodalny do wzięcia

04 kwietnia 2017 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Centrum Unijnych Projektów Transportowych przypomina o naborze wniosków w konkursie na dofinansowanie projektów intermodalnych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Do wykorzystania jest miliard złotych, które można przeznaczyć m.in. na zakup pojazdów kolejowych oraz inwestycje w terminale przeładunkowe.

Fot. portgdansk.pl

Wnioski przyjmowane są do 29 września 2017 r. w ramach Działania 3.2 POIiŚ – Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, typ C: Transport intermodalny. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 50 %.

O środki z programu mogą ubiegać się zarządy portów morskich, operatorzy terminali intermodalnych, podmioty udostępniające tabor kolejowy przeznaczony do wykonywania przewozów intermodalnych, a także zarządcy infrastruktury kolejowej zapewniający bezpośredni dostęp do terminali przeładunkowych.

Szczegółowe obszary dofinansowanie obejmują:

  • budowę lub przebudowę infrastruktury terminali intermodalnych, w tym terminali położonych w centrach logistycznych i portach morskich, wraz z dedykowaną infrastrukturą kolejową (w tym bocznice)/drogową niezbędną do ich włączenia w sieć linii kolejowych/sieć drogową wraz z niezbędną do funkcjonowania terminala budową/przebudową urządzeń obcych;
  • zakup lub modernizację urządzeń niezbędnych do obsługi terminali intermodalnych, w szczególności urządzeń dźwigowych i innych urządzeń służących do przeładunku, lokomotyw manewrowych;
  • zakup lub modernizację systemów telematycznych i satelitarnych (urządzeń i oprogramowania) związanych z transportem intermodalnym, a także wydatki na ich wdrożenie;
  • zakup lub modernizację taboru kolejowego, w tym lokomotyw trakcyjnych oraz specjalistycznych wagonów służących do przewozów intermodalnych (platformy).

W ramach wsparcia potencjalnych beneficjentów Centrum Unijnych Projektów Transportowych organizuje szkolenie dotyczące przygotowania wniosków o dofinansowanie. Jego celem jest zapoznanie wnioskodawców z zagadnieniami procesu prawidłowego wnioskowania o środki dostępne w ramach POIiŚ, m.in. regulaminem konkursu, regulaminem pracy Komisji Oceny Projektów, kryteriami oceny projektów. Szkolenie odbędzie się 10 maja br. w siedzibie CUPT w Warszawie, Plac Europejski 2, sala konferencyjna VIII p., w godzinach 9.00-16.00. Zapisy potrwają do 28 kwietnia 2017 r., mailowo na adres: tmostowski@cupt.gov.pl lub tsztybor@cupt.gov.pl.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc CUPT przyjmuje jedno zgłoszenie z każdego podmiotu zainteresowanego uczestnictwem. Decyduje kolejność zgłoszeń. Centrum nie pokrywa kosztów dojazdu i noclegu. Szkolenie jest bezpłatne (obejmuje także catering i materiały szkoleniowe).

Więcej informacji znajduje się na stronie www.cupt.gov.pl.

Przypominamy też, że już 12 kwietnia rusza V Forum Transportu Intermodalnego FRACHT, największe tego rodzaju wydarzenie organizowane w Polsce. Konferencja odbywa się od 2013 r. w Gdańsku, gromadząc ponad 300 przedstawicieli portów morskich, terminali kontenerowych, przewoźników i spedytorów z całego kraju, a także przedstawicieli rządu i instytucji naukowych. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji oraz rejestracji.