Program modernizacji taboru PKP Intercity nabiera rozmachu

Program modernizacji taboru PKP Intercity nabiera rozmachu

07 kwietnia 2017 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Przewoźnik startuje z kolejną falą inwestycji taborowych. Spółka z Grupy PKP ogłosiła trzy postępowania na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania łącznie 183 wagonów typu 141A/111A.

Fot. Patryk Farana

Wszystkie wagony zostaną dostosowane do prędkości minimum 160 km/h. Pierwszy przetarg dotyczy 60 wagonów osobowych, które po przeprowadzonej modernizacji będą wagonami przedziałowymi 2 klasy. Drugie postępowanie obejmuje 83 wagony, z tą różnicą, że po przebudowie staną się wagonami bezprzedziałowymi 2 klasy. W trzecim przetargu wykonawca będzie zobowiązany do wykonania 40 wagonów z 3 przedziałami 1 klasy i pozostałą częścią bezprzedziałową 2 klasy.

Najważniejszym kryterium wyboru ofert będzie cena: za wykonanie naprawy okresowej na na 5- tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją (waga 70) i wykonania przeglądu okresowego na 3- cim poziomie utrzymania (waga 10). Poza tym, PKP Intercity będzie oceniać jakość wykonania, tzn. gwarancję (waga 10), termin wykonania naprawy na 5- tym poziomie pierwszego wagonu osobowego (waga 3), termin wykonania naprawy na 5- tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją każdego kolejnego wagonu osobowego (waga 7).

Zmodernizowane wagony zostaną wyposażone w odskokowo-przesuwne drzwi wejściowe do wagonu, monitoring, nowe fotele, klimatyzację, system informacji pasażerskiej, gniazdka elektryczne 230V, oświetlenie LED, a także bezprzewodowy internet (minimalna prędkość to 3Mb/s na pojedynczego użytkownika).

Na realizację zadania, we wszystkich trzech postępowaniach, wykonawca będzie miał 48 miesięcy od momentu pozyskania zlecenia. Oferty można składać do 19 maja (w przypadku 60 wagonów), 12 maja (w przypadku 83 wagonów) oraz 26 maja (w przypadku 40 wagonów).

Spółka sukcesywnie modernizuje posiadany park taborowy, realizując obecnie strategię taborową na lata 2016-2020 wartą 2,5 mld zł. Zakłada ona modernizację 455 wagonów oraz kupno 55 nowych. PKP Intercity posiada obecnie 2315 wagonów, z tego jednak 251 jest trwale wyłączonych z eksploatacji i czeka na kasację.

– Dodatkowo zamierzamy kupić 40 lokomotyw - 30 elektrycznych i 10 spalinowo-elektrycznych, a kolejnych 20 lokomotyw elektrycznych serii EU/EP07 w ramach modernizacji będzie przystosowanych do prędkości minimum 160 km/h (w opcji do 190 km km/h) – mówi Cezary Nowak, rzecznik PKP IC.

Strategia zakłada także modernizację 15 stacji postojowych. Część z nich (w Warszawie, Lublinie, Kołobrzegu, Olsztynie czy Szczecinie) zostanie wyposażonych m.in. w całoroczne myjnie z zamkniętym obiegiem wody oraz w urządzenia do podgrzewania rozjazdów w zimie.