27 kwietnia koniec dopuszczania wagonów w trybie świadectwowym

27 kwietnia koniec dopuszczania wagonów w trybie świadectwowym

21 kwietnia 2017 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

27 kwietnia 2017 r. kończy się możliwość dopuszczania do eksploatacji wagonów towarowych w tzw. trybie świadectwowym. Jest to konsekwencja końca trzymiesięcznego okresu przejściowego wskazanego w Liście Prezesa UTK z 27 stycznia 2017 r.

27 kwietnia koniec dopuszczania wagonów w trybie świadectwowym
Fot. Petr Štefek CC BY-SA 3.0 cz

Zakończenie okresu przejściowego oznacza brak możliwości dopuszczania do eksploatacji nowych i zmodernizowanych wagonów towarowych w trybie krajowym oraz brak możliwości potwierdzania zgodności z typem dopuszczonym świadectwem. Zaktualizowana Lista Prezesa UTK jednoznacznie wskazuje, jakie krajowe przepisy techniczne stosuje się do pojazdów niezgodnych z TSI oraz punktów otwartych pojazdów zgodnych z TSI. Wraz z końcem okresu przejściowego Listy wskazane zostały wszystkie niezbędne wymagania dla wagonów towarowych dopuszczanych do eksploatacji w trybie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji.

Dla przedsiębiorstw kolejowych oznacza to, że wszystkie projekty (rozumiane jako zamówienie na modernizację lub dostawę wagonów towarowych), rozpoczęte po 27 kwietnia 2017 r., muszą zostać dopuszczone do eksploatacji poprzez uzyskanie zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji a modyfikowane lub produkowane wagony towarowe powinny być oceniane na zgodność z TSI lub z Listą Prezesa UTK z 27 stycznia 2017 r.

Szczegóły dotyczące dopuszczania do eksploatacji nowych i zmodernizowanych wagonów towarowych w tzw. trybie zezwoleniowym dostępne są pod na stronie UTK.

Tych, którzy chcą poszerzyć wiedzę z zakresu Interoperacyjności Systemu Kolei Unii Europejskiej oraz Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym, zachęcamy do skorzystania z oferty jedynych w Polsce szkoleń z tego obszaru oraz lektury podręczników o tej samej tematyce.