615 mln zł na modernizację linii z Poznania do Piły

615 mln zł na modernizację linii z Poznania do Piły

24 kwietnia 2017 | Źródło: UMWW, PORR
PODZIEL SIĘ

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego podpisano umowę na dofinansowanie wartego blisko 615 mln zł projektu związanego z pracami na linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD – Piła Główna. Dzięki modernizacji czas podróży skróci się o 46 minut. Wykonawcą robót będzie PORR Polska.

Fot. PKP PLK

- To największa umowa dotacyjna w naszym WRPO 2014+” - podkreślił marszałek Marek Woźniak. - Linia kolejowa z Poznania do Piły nie miała szans na finansowanie ze środków krajowych, a to niezwykle ważne połączenie w ruchu pasażerskim i towarowym pomiędzy dwoma dużymi miastami naszego województwa. To również część aglomeracyjnego systemu komunikacji kolejowej. Dlatego podjęliśmy decyzję o sfinansowaniu jej modernizacji ze środków będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Przeznaczyliśmy na ten cel blisko 423 mln zł. Mam nadzieję, że inwestycja będzie przebiegać sprawnie, tak prawdziwie po wielkopolsku i wkrótce będzie mogła służyć naszym mieszkańcom – dodał  Woźniak.

Arnold Bresch z PKP PLK zaznaczył, że Krajowy Program Kolejowy, który ma za zadanie zmodernizować polskie linie kolejowe, realizowany jest przy wsparciu środków unijnych z regionalnych programów operacyjnych. - Projekt Wielkopolski jest wyjątkowy - jest rekordzistą w skali kraju, jeśli chodzi o wkład województwa - podkreślił prezes Bresch.

Linia nr 354 Poznań - Piła o długości blisko 93 km zlokalizowana jest w północno-centralnej części województwa i przebiega przez obszar powiatów: poznańskiego, obornickiego, chodzieskiego i pilskiego. - Planujemy, aby po modernizacji pociągi poruszały się po niej z prędkością 120 km/h, a czas przejazdu skrócił o ok. 40 minut - dodał wicemarszałek Wojciech Jankowiak. - Efektem będzie wzrost konkurencyjności kolei w stosunku do innych gałęzi transportu. Modernizacja poprawi przepustowość tej linii, zwiększy dostępność transportu kolejowego, poprawi także bezpieczeństwo oraz zracjonalizuje koszty eksploatacji i utrzymania zarządzanej infrastruktury - podkreślił Jankowiak.

- Kolejny raz w ciągu ostatnich pięciu lat nasz polski zespół dał się poznać jako niezwykle kompetentny wykonawca w zakresie budownictwa kolejowego. Fakt, że powierzono nam modernizację linii kolejowej nr 354 oznacza, że nasze umiejętności są wysoko cenione na rynku - wyjaśnia Karl-Heinz Strauss, prezes PORR.

- Szczególnie cieszy nas fakt, że tym razem decydującym kryterium w przetargu nie było tylko kryterium najniższej  ceny. O naszym sukcesie zadecydowała optymalizacja planu budowy oraz skrócenie okresu, w którym linia będzie wyłączona z eksploatacji. To pozwoli nam, z korzyścią dla pasażerów, ograniczyć do minimum utrudnienia w ruchu kolejowym. Jest to niewątpliwie wyzwanie, któremu zamierzamy sprostać dzięki naszemu doświadczeniu oraz zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technicznych i logistycznych - dodał Siegfried Weindok, członek Zarządu PORR Polska Construction odpowiedzialny za sektor budownictwa kolejowego.

Modernizacja obejmie 142 km torów, remont 91 rozjazdów oraz częściową modernizację sieci trakcyjnej. Ponadto zakres prac zostanie rozszerzony o 12 mostów, 4 przejścia podziemne oraz 91 przepustów. Projekt uwzględnia również remont i budowę 76 przejazdów kolejowych, 37 peronów i pozostałych budynków kolejowych. W ramach projektu przeprowadzona zostanie także modernizacja urządzeń systemów sterowania i zabezpieczeń, a także budowa dwóch nowych elektronicznych urządzeń sterowania ruchem.