Zintegrowany system zarządzania transportem w zakresie obsługi osób o szczególnych potrzebach

Zintegrowany system zarządzania transportem w zakresie obsługi osób o szczególnych potrzebach

30 kwietnia 2017 | Źródło: Fundacja Grupy PKP
PODZIEL SIĘ

27 kwietnia 2017 r. w Wyższej Szkole Biznesu (WSB) w Dąbrowie Górniczej odbyło się seminarium ,,zintegrowany system zarządzania transportem w zakresie obsługi osób o szczególnych potrzebach”  zorganizowane jest przez Katedrę Transportu Szynowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej we współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej, Fundacją Grupy PKP oraz Fundacją ProKolej. Było to czwarte seminarium w ramach cyklu bezpłatnych konferencji pt. „Bezpieczeństwo w Transporcie Szynowym Polski – 2017 Technika. Zarządzanie. Organizacja.”

Fot. Fundacja Grupy PKP

Gości przywitał w imieniu uczelni prorektor ds. Nauki WSB prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik. W seminarium z ramienia uczelni uczestniczyła także dyrektor Działu Nauczania Agnieszka Szostak. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele nauki z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Politechniki Gdańskiej oraz Politechniki Krakowskiej. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele branży transportowej ze spółek: Koleje Wielkopolskie sp. z o.o., Tramwaje Śląskie SA, PKP SA oraz PKP Cargotabor sp. z o.o.

Głos w dyskusji zabrał również Jan Wroński, dyrektor Oddziału PFRON w Katowicach oraz Katarzyna Kucharek, prezes Fundacji Grupy PKP.

W czasie seminarium swoje referaty wygłosili: prof. dr hab. inż. Marek Sitarz: Zintegrowany system zarządzania transportem w zakresie obsługi osób o szczególnych potrzebach, Zuzanna Raszkowska,  Maciej Gruszczyński –  Ministerstwo Rozwoju: Europejski Akt o Dostępności – wyzwania Polski w zakresie dostępności produktów i usług ze szczególnym uwzględnieniem transportu, Krzysztof Dyl, zastępca prezesa UKE:  Zintegrowany system wymiany informacji dla osób o szczególnych potrzebach, Piotr Pawłowski, prezes Fundacji Integracja: Uniwersalność i dostępność, jako alternatywa usługi pomocy w podróży, Artur Marcinkowski, przewodniczący Rady Fundacji Widzialni: Dyrektywa o dostępności odpowiedzią, czy podróż zaczyna się w sieci oraz Andrzej Wasilewski, prezes Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej: Dostępność kluczową częścią oferty przewozowej.