Libiszewski w Brukseli: regulacje UE muszą współgrać z interesami kolei

Libiszewski w Brukseli: regulacje UE muszą współgrać z interesami kolei

04 maja 2017 | Źródło: PKP Cargo
PODZIEL SIĘ

W dniach 3-4 maja br. delegacja PKP Cargo z prezesem zarządu Maciejem Libiszewskim i członkiem zarządu Jarosławem Klasą uczestniczyła w Brukseli w spotkaniach dotyczących aktualnej agendy transportowej UE.

Fot. PKP Cargo

W środę, 3 maja odbyła się debata z udziałem komisarz ds. transportu UE Pani Violetty Bulc i wiodących przewoźników kolejowych UE na temat redukcji hałasu na kolejach unijnych. W trakcie rozmów z przedstawicielami Komisji Europejskiej prezes Maciej Libiszewski przedstawił stanowisko PKP Cargo, w którym zasygnalizował konieczność pragmatycznego podejścia do problemów związanych z TSI Hałas, z poszanowaniem interesów przewoźników kolejowych i z uwzględnieniem występujących u nich różnic technicznych i kosztowych.

– PKP Cargo analizuje możliwe warianty rozwiązań, które pozwolą na płynne dostosowanie się do nowych wymagań. Zakres i termin modernizacji akustycznej wagonów będzie jednak zależny od ostatecznych decyzji KE – zaznaczył Libiszewski. Debata była kolejnym ważnym krokiem w procesie wypracowywania wspólnych rozwiązań dotyczących kwestii hałasu na kolejach UE.

Natomiast 4 maja odbyło się zorganizowane przez CER oraz UIC spotkanie wysokiego szczebla z udziałem szefów kolei towarowych UE. W trakcie dyskusji wymieniono poglądy na temat aktualnych wyzwań stojących przed sektorem kolejowym. Poruszono kwestie innowacyjności i cyfryzacji w zarządzaniu procesem przewozowym, rozwiązań dotyczących infrastruktury kolejowej oraz rozwoju kolejowych korytarzy towarowych i wdrożenia systemu ERTMS. Podczas spotkania przedstawicieli kolei europejskich z  reprezentantami ESC (European Shippers Council) omówiono aktywność i działania podjęte przez przewoźników wobec oczekiwań klientów.

Następnie w części spotkania z udziałem przedstawicieli KE dotyczącej polityki transportowej UE Maciej Libiszewski poruszył temat konkurencyjności kolei z transportem drogowym, przedstawiając oczekiwania sektora kolejowego w kontekście planowanej na koniec maja br. publikacji Pakietu Mobilności, w którego skład ma wejść 8 regulacji unijnych, w tym rewizja w sprawie dyrektywy dotyczącej eurowiniet, bezpośrednio związana z kwestią konkurencyjności w zakresie dostępności do infrastruktury transportowej. Prezes Libiszewski zachęcał KE do ambitnego podejścia w tym obszarze w celu stworzenia warunków do zrównoważonego rozwoju transportu.

– Chodzi o to, by jedna z gałęzi tego systemu nie przeważała tak zdecydowanie nad innymi. Większe wykorzystanie kolei odciąży drogi i spowolni zużycie infrastruktury drogowej. Jednocześnie kolej może świetnie współgrać z transportem kołowym, czego przykładem jest realizowana przez nas polityka łączenia kolei z przewozami samochodowymi i promowymi – podkreślił prezes PKP Cargo.

Aktywne działania zarządu PKP Cargo na Forum UE zyskały pozytywny odbiór instytucji unijnych oraz innych kolei europejskich.