Dworzec i stacja Rzeszów Główny przejdą kompleksową modernizację

Dworzec i stacja Rzeszów Główny przejdą kompleksową modernizację

08 maja 2017 | Źródło: PKP SA
PODZIEL SIĘ

PKP SA ogłosiła przetarg na wykonawcę projektu, dokumentacji projektowej, przedprojektowej i okołoprojektowej dla przebudowy dworca kolejowego Rzeszów Główny. Rozstrzygnięcie postępowania zaplanowane jest na lipiec br. Prace na stacji planują również PKP Polskie Linie Kolejowe.

Fot. Lowdown, Wikimedia

Inwestycja w Rzeszowie przewiduje kompleksową modernizację dworca głównego. W ramach prac zaplanowana jest przede wszystkim modernizacja układu funkcjonalno-przestrzennego części pasażerskiej, m.in. przeniesienie ogólnodostępnych toalet na poziom parteru oraz wprowadzenie udogodnień dla wszystkich grup pasażerów, w tym osób niepełnosprawnych. Ponadto planowana jest modernizacja elewacji i dachu dworca, wymiana instalacji wewnętrznych budynku, wykonanie izolacji ścian fundamentowych a także renowacja wiaty peronowej. Ze względu na zabytkowy charakter dworca, wszelkie prace będą prowadzone w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.

Na sierpień PKP SA zaplanowała przeprowadzenie warsztatów kreatywnych. W spotkaniu będą mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani przyszłością dworca: pasażerowie, lokalna społeczność, przedstawiciele władz samorządowych i organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy oraz społecznicy. Warsztaty kreatywne to pierwszy etap konsultacji społecznych, realizowany jeszcze przed przystąpieniem do prac projektowych. Podczas spotkania określone zostają jedynie ramy funkcjonalno-użytkowe inwestycji, a warsztaty prowadzone są w taki sposób, aby uczestnicy mogli swobodnie przedstawić swoje oczekiwania i uwagi. Większość nowych inwestycji realizowanych przez PKP SA poprzedzana jest tego typu konsultacjami.

Obecnie trwają również rozmowy w sprawie przejęcia przez miasto działki przed dworcem pod budowę Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego.

Na stacji Rzeszów Główny prace planują również PKP Polskie Linie Kolejowe. Obecnie opracowywana jest dokumentacja, której zakończenie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę planowane jest w III kwartale 2017 r.

Modernizacja stacji podniesie standard obsługi pasażerów, w tym osób o ograniczonych możliwościach mobilnych, usprawni komunikację w mieście i podniesie poziom bezpieczeństwa.  Planowany zakres przebudowy stacji obejmuje: wymianę torów i odbudową urządzeń odwadniających, modernizację przejazdu kolejowego w ciągu ul. Marii Konopnickiej, przebudowę trzech peronów oraz budowę peronu dwu-krawędziowego i jedno-krawędziowego w nowej lokalizacji (w rejonie wiaduktu nad ulicą Aleje Wyzwolenia). Perony wyposażone będą w elementy małej architektury i dostosowane dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się (tzn. wyposażone będą w pochylnie i windy). Na peronach zamontowane zostaną urządzenia megafonowe oraz tablice dynamicznej informacji pasażerskiej.

W ramach inwestycji PLK planowana jest również przebudowa i remont obiektów inżynieryjnych, w tym m.in.: likwidacja kładki nad torami i budowa przejścia pod torami łączącego stronę południową z północną częścią miasta, remont wiaduktów nad ul. Aleje Wyzwolenia, przebudowa wiaduktu nad ul. Batorego, a także przebudowa urządzeń automatyki oraz wymiana elementów sieci trakcyjnej.

Realizacja robót inwestycyjnych przez PKP Polskie Linie Kolejowe planowana jest w latach 2018 -2021.