Koleje Wielkopolskie przyjazne niepełnosprawnym pasażerom

Koleje Wielkopolskie przyjazne niepełnosprawnym pasażerom

13 maja 2017 | Źródło: Koleje Wielkopolskie
PODZIEL SIĘ

Koleje Wielkopolskie rozpoczęły współpracę z Katarzyną Śmiałek, twórcą portalu PKP:Nie Po Kolei, która pomoże przewoźnikowi budować empatyczne postawy u pracowników spółki. Szkolenia odbywają się w formie warsztatów. Poruszane są kwestie dotyczące potrzeb osób niepełnosprawnych i taktownego udzielana pomocy.

Fot. Koleje Wielkopolskie

Cykl spotkań szkoleniowych ruszył w kwietniu. Zajęcia zostały zorganizowane w nowej formule przy współpracy pani Katarzyny Śmiałek i Karoliny Chwiałkowskiej. Pierwszymi uczestnikami byli pracownicy kas biletowych, w kolejnym miesiącu udział wezmą drużyny konduktorskie. Pani Kasia jest osobą niepełnosprawną, więc spotkania wyjątkowo odbywają się we wnętrzu dostosowanego Dworca Letniego w Poznaniu.

Podczas szkoleń uczestnicy mają możliwość aktywnego uczestnictwa; wymiany doświadczeń, omówienia przepisów, a także dyskusji na temat skuteczności działania ustalonych procedur. Każdy ma możliwość wzięcia udziału w scence sytuacyjnej, w której może się zmierzyć z trudnościami, jakie napotyka osoba niepełnosprawna.

Podczas spotkania wytworzony został dialog wzajemny z grupą słuchaczy oraz odbywały się zajęcia praktyczne w formie zadań interakcyjnych. Wymieniano się  doświadczeniami z codziennej pracy. Jest to odmienna forma przekazania informacji, spojrzenie osoby która spotyka się z trudnościami dnia codziennego w swoim życiu z powodu swej niepełnosprawności.

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymały wiedzę nie tylko w formie jednostronnego przekazania informacji, obowiązujących regulaminów, mogły uczestniczyć czynnie poprzez zadawanie pytań osobie niepełnosprawnej co z kolei prowadziło do szerszej dyskusji nad działaniem ustalonych procedur.

Intencją naszych spotkań z osobami niepełnosprawnymi i pełnomocnikami osób niepełnosprawnych, jest próba zbadania i ustalenia miernika zadowolenia klienta stanowiąca priorytetową część naszych starań oraz działań, jako przewoźnika kolejowego.

Pani Katarzyna Śmiałek od dzieciństwa porusza się na wózku inwalidzkim. Jest osobą otwartą, przyjazną oraz pełną optymizmu. Ukończyła socjologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Jak podkreśla: „to dzięki Kolejom Wielkopolskim mogłam podjąć i ukończyć studia. Podróże pociągami umożliwiły mi spełnienie wielu marzeń; wyjazdy w góry czy wykonanie 10 skoków spadochronowych”.

Pani Kasia prowadzi fanpage na Facebooku „Nie po kolei”, gdzie zamieszcza relacje i pozytywne opinie związane z podróżowaniem. Nieustannie zachęca inne osoby niepełnosprawne do podróżowania pociągami.

Forma cyklicznie organizowanych spotkań jest wyjściem naprzeciw nowelizacji przepisów odnośnie tworzenia etatów dla osób niepełnosprawnych. Koleje Wielkopolskie dają przykład jak wiele korzyści przynoszą tak zorganizowane warsztaty.

– Bezpieczeństwo i zadowolenie klientów jest priorytetem spółki. Pionierskie szkolenia z udziałem pani Śmiałek przynoszą efekty w późniejszym kontakcie pracowników z klientem, nie tylko niepełnosprawnym. W dzisiejszych czasach firmy prześcigają się w organizacji szkoleń dla swoich pracowników, gdzie celem jest przekazywanie kolejnej porcji wiedzy. Zapominamy jak ważnym czynnikiem w budowaniu relacji pracownik – klient jest empatia. Wierzymy, że właśnie taka forma spotkań znacząco wpłynie na poprawę jakości oraz komfort wykonywanej pracy, jak i zwiększy zadowolenie podróżnych – przekonuje przewoźnik.