Mirosław Antonowicz i Andrzej Olszewski nowymi członkami zarządu PKP SA

Mirosław Antonowicz i Andrzej Olszewski nowymi członkami zarządu PKP SA

18 maja 2017 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKP SA podjęło dziś uchwały powołujące do składu zarządu spółki VI kadencji Mirosława Andrzeja Antonowicza oraz Andrzeja Antoniego Olszewskiego. Prezesem spółki pozostaje Krzysztof Mamiński – poinformowało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Mirosław Antonowicz i Andrzej Olszewski nowymi członkami zarządu PKP SA
Fot. Rafał Wilgusiak

Mirosław Andrzej Antonowicz jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania oraz absolwentem wielu studiów podyplomowych. W latach 2006 – 2010 pełnił funkcję wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego odpowiedzialnego za obszar regulacji rynku kolejowego.

Andrzej Antoni Olszewski ukończył studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Kolegium Zarządzania i Finansów. Ukończył również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka, uzyskując dyplom Executive MBA Finanse Międzynarodowe oraz, jako jedna z pierwszych osób w Polsce, uzyskał wpis na listę maklerów papierów wartościowych w Komisji Papierów Wartościowych.