Wzrastające przychody PKP Cargo zwiastują dobrą koniunkturę w gospodarce

Wzrastające przychody PKP Cargo zwiastują dobrą koniunkturę w gospodarce

26 maja 2017 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

W pierwszym kwartale 2017 r. największy polski przewoźnik towarowy odnotował dwucyfrowe wzrosty w przewozach. Przychody PKP Cargo osiągnęły poziom 1,1 mld zł (wzrost o 6% r/r), a EBITDA 147 mln zł (wzrost o 83% r/r) przy jednoczesnym utrzymaniu kosztów operacyjnych na takim poziomie, jak w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zarząd spółki zakomunikował na dzisiejszej konferencji, że Grupa PKP Cargo sukcesywnie powiększa swój udział w rynku, pozyskuje kolejne ważne kontrakty, wzrasta też jej obecność na rynkach zagranicznych. Dzięki temu strata osiągnięta na koniec ubiegłego roku zmniejszyła się z 41 mln zł do 1 mln zł.

Fot. Rafał Wilgusiak

W pierwszych trzech miesiącach 2017 r. znacząco wzrosły przewozy kruszyw i materiałów budowlanych (+21% r/r), produktów chemicznych (+17% r/r) i paliw płynnych (+10% r/r). W pierwszym kwartale 2017 r. odnotowano także istotne zwiększenie pracy przewozowej realizowanej poza granicami Polski (+23% r/r). Ponadto w efekcie coraz większej aktywności PKP Cargo na Nowym Jedwabnym Szlaku podwoiły się przewozy kontenerów z i do Chin (+95% r/r wg masy kontenerów). Dzięki temu spółka w okresie styczeń- marzec przewiozła 148 tysięcy kontenerów, co oznacza, że co drugi kontener transportowany koleją znajdował się na platformach PKP Cargo.

– Za nami bardzo dobre otwarcie roku. Wypracowaliśmy solidne wyniki, utrzymujemy koszty pod kontrolą. Odnotowaliśmy pozytywne zmiany na głównych rynkach. Cieszą nas silne wzrosty w przewozach za granicą oraz w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku. Systematycznie rosnący segment intermodalny utwierdza nas w przekonaniu, że dobrze obraliśmy za priorytet ten kierunek rozwoju. Jestem przekonany, że także w kolejnych miesiącach utrzymamy tę korzystna dla nas tendencję. Cały czas rozwijamy się i dostosowujemy do potrzeb naszych klientów – mówi Maciej Libiszewski, prezes PKP Cargo.

Ze statystyk UTK wyraźnie widać, że z miesiąca na miesiąc rośnie udział Grupy PKP Cargo w rynku przewozów kolejowych. W pierwszym kwartale 2017 r. Grupa PKP Cargo przewiozła 27,4 mln ton towarów oraz wykonała pracę przewozową na poziomie 7,07 mld tkm (wzrosty po 8% r/r). Jednocześnie udział Grupy w polskim rynku wg pracy przewozowej wyniósł 52,3% (wzrost o 0,14 p.p. r/r). Na szczególną uwagę zasługują wyniki przewozów intermodalnych, w których spółka zanotowała wzrost pracy przewozowej aż o 35% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

– Jestem przekonany, że nasza pozycja na rynku dalej będzie się umacniać. Pomyślnym prognostykiem jest m.in. utrzymujące się dobra koniunktura w przemyśle, rozwój polskich portów morskich, wzrost tempa inwestycji infrastrukturalnych, a także powrót do koncepcji bezpieczeństwa energetycznego opartego na węglu kamiennym. Liczymy też na wprowadzenie regulacji UE dotyczących opłat dla transportu drogowego, co wpłynęłoby na poprawę konkurencyjności kolei. Dysponujemy ogromnym potencjałem, który będziemy chcieli jak najlepiej wykorzystać. Mamy nadzieję, że odczują to pozytywnie nasi kontrahenci i akcjonariusze – podkreśla prezes Libiszewski.

Największy potencjał drzemie w intermodalu. Ten segment rozwija się najdynamiczniej w skali całego rynku towarowych przewozów kolejowych w Polsce. W pierwszym kwartale 2017 r. odpowiadał on za 10% całości pracy przewozowej Grupy (+2 p.p. r/r). Wpływ na to miał wzrost masy kontenerów przewiezionych przez PKP Cargo z/do polskich portów o 13,6% r/r, rozwój przewozów na terenie Polski (wzrost przewiezionej masy kontenerów o 35% r/r i zrealizowanej pracy przewozowej o 39% r/r), rozwój przewozów poza granicami Polski (wzrost przewiezionej masy kontenerów o 37% r/r i zrealizowanej pracy przewozowej o 7% r/r). Równie istotna jest intensyfikacja połączeń z portów morskich do terminali w Poznaniu, Warszawie, Radomsku i Łodzi oraz więceje kursów w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku.

W segmencie paliw niezmiennie najważniejszą pozycją pozostają przewozy węgla. Po trzech pierwszych miesiącach 2017 r. praca przewozowa pociągów z węglem kamiennym wyniosła 2,77 mld tkm (-2% r/r). Jak tłumaczył Grzegorz Fingas, członek zarządu ds. handlowych, niewielkie spadki zostały jednak w pełni zrekompensowane wzrostami: koksu i węgla brunatnego 0,33 mld tkm (+21% r/r) oraz paliw płynnych 0,30 mld tkm (+10% r/r). Na wynikach pierwszego kwartału odbiło się zmniejszenie wydobycia węgla kamiennego o 0,9 mln ton (-5,0% r/r). przy spadku zapasów o 4 mln ton (-66,2% r/r). Jednocześnie nastąpił wzrost przewozów na terenie Polski w ujęciu masy o 7% r/r, pomimo zmniejszenia produkcji w elektrowniach zawodowych opartych na węglu kamiennym o 0,45% r/r. Należy też zwrócić uwagę na zmiany restrukturyzacyjne w górnictwie, spadek cen ARA 0 15% kw/kw (wzrost o 64% r/r do 73,35 dolarów za tonę), spadek eksportu węgla do krajów UE o 8,3% r/r. Z drugiej strony następuje wzrostowa tendencja w eksporcie węgla koksowego do Czech (wzrost o 64% r/r) oraz wzrost konsumpcji paliw ciekłych w Polsce o 12% r/r

Praca przewozowa wykonana w grupie towarów metale i rudy wyniosła 0,94 mld tkm (+3% r/r). Na wyniki w tym segmencie wpływ miało głónie zwiększenie produkcji stali: w Polsce o 9,6% r/r (2,53 mln ton), w UE 0 3,8% r/r (42,51 mln ton), na świecie o 5,7% (410,55 mln ton). Do tego doszło zwiększenie produkcji rudy żelaza na świecie o 3,6% r/r (292,67 mln ton), cła importowe wprowadzone przez UE na wyroby stalowe importowane z Chin, stabilizacja cen stali i rud żelaza (po intensywnych wzrostach w 2016 r.), wzrost produkcji sprzedanej przemysłu zarówno produkcji metali (0 11,3% r/r), jak i produkcji wyrobów metalowych (o 12,5% r/r).

Po przewozach kruszyw i materiałów budowlanych widać wyraźne ożywienie w realizacji dużych projektów infrastrukturalnych w Polsce. Wykonana w pierwszym kwartale 2017 r. praca przewozowa wyniosła 0,76 mld tkm (+21% r/r). Ten obszar stanowi trzeci pod względem wielkości przewozów segment towarowy Grupy PKP Cargo. Na wyniki w tym segmencie wpłynął wzrost produkcji budowlano-montażowej o 3,9% r/r, a w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 2,0% r/r,  w tym wyższa produkcja w jednostkach zajmujących się głównie budową dróg kołowych i szynowych (o 10,2% r/r). Do tego doszła zapowiedź MIB, iż w 2017 r. zostanie oddanych do użytku 390 km nowych dróg, w tym odcinki tras S3, S5, S7 i S8 oraz obwodnice m. in.: Gniezna, Jarocina, Gorzowa Wlkp., Ostrowa Wlkp., Sokołowa Małopolskiego, Inowrocławia, Wielunia, Kościerzyny.

Nie od dziś wiadomo, że to co dzieje się w PKP Cargo zwiastuje z półrocznym wyprzedzeniem to co będzie działo się w gospodarce – mówi prezes Libiszewski. – Z jednej strony dobrze, że będziemy mogli wozić więcej kruszyw i materiałów budowlanych, z drugiej strony będziemy jeździli po placu budowy, gdyż boom inwestycyjny obejmie nie tylko drogi, ale również kolej – dodaje. Dobrą wiadomością jest to, że w przypadku zamknięć torowych realizowanych w związku z prowadzonymi inwestycjami przez PLK, opłata podstawowa za minimalny dostęp do infrastruktury kolejowej za przejazd pociągu drogą okrężną według zastępczego rozkładu jazdy naliczana jest za trasę tańszą.