Nowe węzły integracyjne transportu zbiorowego w pomorskiej metropolii za blisko 170 mln zł

Nowe węzły integracyjne transportu zbiorowego w pomorskiej metropolii za blisko 170 mln zł

29 maja 2017 | Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
PODZIEL SIĘ

Jedenaście węzłów integracyjnych transportu zbiorowego powstanie lub zostanie przebudowanych w pomorskiej metropolii do 2020 roku. W Gdańsku (przy stacjach: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz, Gdańsk Rębiechowo, Gdańsk Osowa), w Somoninie, Redzie, Pruszczu Gdańskim, Cieplewie, Pszczółkach oraz Rumi powstaną nowe przystanki, parkingi dla samochodów i rowerów oraz drogi dojazdowe. Łączna wartość inwestycji to ponad 169 mln zł. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wyniesie 83,4 mln zł.

Fot. pomorskie.eu

Łatwy dojazd do węzłów i możliwość prostej przesiadki na różne środki transportu, np. tramwaj, autobus, pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej czy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej zwiększą konkurencyjność komunikacji zbiorowej wobec transportu indywidualnego. Dla podróżnych będzie on przede wszystkim szybszy i tańszy. Również nowe trasy rowerowe zachęcą mieszkańców aglomeracji do przesiadania się w okresie wzmożonego ruchu turystycznego (od wiosny do jesieni) z samochodu na rower. To odciąży ruch drogowy, zwiększy bezpieczeństwo oraz ograniczy emisje spalin do środowiska.

Inwestycje realizowane będą w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) i wynikają ze Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk - Gdynia - Sopot do roku 2020. W ramach 6 projektów wybudowanych lub przebudowanych zostanie 11 węzłów integracyjnych oraz 13 obiektów typu park&ride. Z wybudowanej infrastruktury rocznie skorzysta ok. 27,4 mln pasażerów. 

Węzły i trasy rowerowe w Gdańsku

Miasto Gdańsk otrzymało dofinansowanie na dwa projekty. Pierwszy z nich z dotacją w kwocie 15,5 mln zł na budowę węzłów integracyjnych przy stacjach PKM w Gdańsku Rębiechowie i PKM/PKP w Gdańsku Osowie oraz tras dojazdowych. W ramach węzła przesiadkowego w Rębiechowie miasto Gdańsk wybuduje parking na 387 miejsc postojowych oraz zainstaluje monitoring. Przez partnera projektu, gminę Żukowo, rozbudowane zostaną drogi dojazdowe (rowerowe oraz dla samochodów i transportu zbiorowego), ulice: Akacjowa (ok. 750 m), Słoneczna (ok. 2,4 km) oraz Czaple (ok. 800 m). Trasy rowerowe powstaną na trasie z miejscowości Leźno, Lniska, Chwaszczyno, Banino, Pępowo do nowego węzła w Rębiechowie. Łącznie powstanie prawie 26 km tras rowerowych. Węzeł integracyjny w Gdańsku Osowie stworzy sprawny i funkcjonalny system obsługi transportowej w rejonie dzielnicy Osowa i wschodniej części gminy Żukowo, z wykorzystaniem dostępu do linii PKM dla transportu zbiorowego, rowerów, samochodów osobowych i pieszych. Utworzenie węzła zostanie zrealizowane przez połączenie ul. Barniewickiej z ul. Letniskową, przebudowę układu pętli autobusowej i budowę parkingów przy przystanku PKM (40 miejsc dla samochodów osobowych i 100 dla rowerów).

Drugi projekt miasta Gdańska dotyczy rozwoju tras dojazdowych dla rowerów do węzłów przy stacjach Gdańsk Główny i Wrzeszcz oraz do przystanków SKM/PKM. Jego wartość to ponad 41,6 mln zł, a dofinansowanie wyniesie 26,3 mln zł. Przy stacji Gdańsk Główny trasy rowerowe powstaną wzdłuż ulic: Wały Jagielońskie, Podwale Przedmiejskie, Kartuskiej. Stworzona zostanie infrastruktura dla rowerzystów: parking rowerowy na 500 miejsc, wiaty na przystankach tramwajowych (po ok. 200 miejsc po obu stronach ulicy), wiaty na przystankach autobusowych (po ok. 160 miejsc) oraz 10 miejsc parkingowych w systemie kiss&ride. Powstanie naziemne przejście dla pieszych przy dworcu PKP. Przy stacji Gdańsk Wrzeszcz trasy rowerowe powstaną wzdłuż ulic Jaśkowa Dolina, Dmowskiego, al. Grunwaldzkiej, al. Legionów, ul. Kołobrzeskiej i Jana Pawła II. Powstanie parking rowerowy na 500 miejsc oraz 15 miejsc w systemie kiss&ride. Powstaną także trasy rowerowe do przystanków Szybkiej Kolei Miejskiej i Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - wzdłuż ul. Potokowej, Budowlanych, Nowatorów, al. Grunwaldzkiej. Utworzone zostanie powiązanie drogowe między Obwodnicą Trójmiasta a ul. Szczęśliwą. Szacuje się, że po zakończeniu realizacji projektów z usług węzłów integracyjnych w Gdańsku korzystać będzie rocznie blisko 16 mln pasażerów publicznego transportu zbiorowego.

Węzeł w Somoninie

Budowa węzła integracyjnego w Somoninie obejmie remont części budynku dworca kolejowego, modernizację ul. Kolejowej (ok. 300 m) wraz z budową chodników, zatoczek i miejsc parkingowych (54 miejsca dla samochodów, 3 dla Taxi, 14 dla motocykli oraz 77 dla rowerów), a także utworzenie systemu monitoringu dworca. Ważnym elementem inwestycji będzie budowa trasy rowerowej od węzła Somonino do Ostrzyc (5,3 km), która pozwoli skierować rowerzystów w najpiękniejsze obszary gminy. Wartość inwestycji to prawie 4,3 mln zł, a dofinansowanie wyniesie 2,2 mln zł.

Węzeł w Redzie

Projekt na kwotę 7,7 mln zł, z dotacją w kwocie 3,9 mln zł obejmie budowę węzła integracyjnego przy dworcu PKP w Redzie oraz przebudowę skrzyżowań i dróg dojazdowych. Utworzone zostaną parkingi: 199 miejsc typu park&ride, 240 typu bike&ride, 8 typu kiss&ride oraz 9 miejsc dla Taxi. Zmodernizowana zostanie infrastruktura piesza i rowerowa oraz przystanki autobusowe.

Węzły w powiecie Pruszcz Gdański 

Projekt zakłada budowę 3 węzłów transportowych (węzeł Pruszcz Gdański, węzeł Cieplewo, węzeł Pszczółki). Wartość inwestycji to 37,4 mln zł, a dotacja z RPO wyniesie prawie 22,5 mln zł. W ramach węzła Pruszcz Gdański wybudowane zostaną parkingi: park&ride przy ulicy Dworcowej dla 78 samochodów i 102 rowerów; parking na 16 miejsc postojowych przy dworcu PKP. Przebudowanych lub wybudowanych zostanie ponad 2,6 km dróg (ul. Dworcowa, Dąbrowskiego i Skalskiego). W ramach projektu powstanie prawie 8,5 km ścieżek rowerowych lub pieszo rowerowych umożliwiających łatwy dostęp do węzła dla pieszych i rowerzystów z okolic Pruszcza i centrum miasta. W ramach węzła Cieplewo powstanie infrastruktura: parking rowerowy i samochodowy (30 miejsc) oraz zatoka autobusowa, drogi dojazdowe i oświetlenie. Zbudowany zostanie fragment ulicy Rataja. W ramach węzła Pszczółki wykonane zostaną parkingi dla samochodów osobowych, monitoring i oświetlenie, 16 stojaków z wiatą na 32 rowery. Przebudowana zostanie droga powiatowa 2226 G w ciągu ul. Pomorskiej w Pszczółkach - powstanie ścieżka pieszo-rowerowa o długości 600 m. Powstanie droga dojazdowa z kostki betonowej do parkingu przy dworcu PKP. Utworzone zostaną trasy rowerowe o długości 6,3 km: wzdłuż drogi krajowej nr 91 z Kolnika do Pszczółek, na trasie Żelisławki - Sobowidz oraz w ciągu ul. Ogrodowej. Miasto Pruszcz Gdański szacuje, że z wybudowanej infrastruktury w powiecie rocznie skorzysta blisko 1,3 mln pasażerów publicznego transportu zbiorowego.

Węzły w Rumii

Przedmiotem projektu jest budowa 2 węzłów integracyjnych w Rumi wraz z trasami dojazdowymi (węzeł Rumia Główna i węzeł Janowo). Połączenie dwóch części miasta pozwoli na usprawnienie transportu zbiorowego i skrócenie czasu przejazdu pojazdów, uruchomione zostaną nowe trasy dla transportu zbiorowego, samochodowego i rowerowego. Wartość projektu to prawie 36 mln zł, przy dofinasowaniu unijnym w kwocie niemal 13 mln zł. W ramach węzła Rumia miasto planuje budowę dróg rowerowych i chodników doprowadzających do węzła wraz z miejscami postojowymi (parkingi rowerowe i wiaty), a także miejsca postojowe dla samochodów osobowych (parkingi park&ride - 20 miejsc postojowych) i usprawnień dla osób niepełnosprawnych, osób z wózkami i rowerzystów (winda od ul. Towarowej). Lokalizacją węzła Janowo to bezpośrednie otoczenie istniejącego przystanku SKM Janowo. W ramach inwestycji planuje się realizację miejsc postojowych dla samochodów: parkingi park&ride przy ulicach: Łużyckiej, Kolejowej i Sobieskiego, na których łącznie będzie mogło zaparkować 227 pojazdów oraz parkingi typu kiss&ride przy ulicach Kolejowej i Sobieskiego, miejsca postojowe dla Taxi. Powstaną miejsca postojowe z wiatami dla rowerów oraz ścieżki rowerowe na ulicach: Gdańskiej, Obr. Westerplatte, Kolejowej oraz Sobieskiego. Łącznie ponad 1,5 km tras.

Powstanie infrastruktura dla pieszych wraz z kładkami oraz usprawnienia dla osób niepełnosprawnych, zatoki autobusowe dla transportu publicznego wraz z połączeniem pod torami kolejowymi, które rozwiąże problem dzielenia miasta poprzez linię kolejową (obiekt przeznaczony będzie również dla ruchu pieszego i rowerowego) i pozwoli na sprawną i efektywną organizację transportu zbiorowego. Zmodernizowane zostaną odcinki dróg: w rejonie węzła - ulice Gdańska, Obrońców Westerplatte oraz Kolejowa; dojazd do parkingu P&R - ulicami Oliwską oraz Łużycką. Przebudowane zostaną ulice Polna i Sobieskiego. Łącznie prawie 1,4 km dróg. W projektach, na których realizację zostaną podpisane umowy, przewidziano przeprowadzenie akcji informacyjnych promujących transport zbiorowy i niezmotoryzowany wśród mieszkańców.