Przygotowania do modernizacji linii Białystok – Ełk

Przygotowania do modernizacji linii Białystok – Ełk

08 czerwca 2017 | Źródło: inf. pras.
PODZIEL SIĘ

PLK przygotowują się do modernizacji 100 km odcinka Białystok – Ełk. Rail Baltica to jedno z priorytetowych zadań inwestycyjnych na polskich torach.

Fot. Mario C GFDL

PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla odcinka Białystok – Ełk, która określi dokładny zakres prac. Planowana jest m.in. budowa drugiego toru na odcinku Białystok – Ełk. 

Wykonawca opracuje dokumentację na modernizację 7 stacji: Białystok Starosielce, Knyszyn, Mońki, Osowiec, Grajewo, Prostki i Ełk oraz 11 przystanków: Białystok Bacieczki, Fasty, Dobrzyniewo Duże, Borsukówka, Zastocze, Czechowizna, Goniądz, Podlasek,  Ruda, Lipińskie Małe i Ełk Szyba Wschód. Pojawią się nowe wiaty, ławki i oświetlenie. Obiekty dostosowane zostaną do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

W Ełku powstanie LCS

PLK planuje wymianę i remont urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz budowę lokalnego centrum sterowania ruchem w Ełku. Urządzenia będą dostosowanie do prowadzenia ruchu z prędkością do 160 km/h oraz do współpracy z Europejskim System Zarządzania Ruchem Kolejowym – ERTMS/ETCS poziom 2. Planowana jest także wymiana torów, sieci trakcyjnej i  rozjazdów.

PLK planują budowę bezkolizyjnych skrzyżowań z drogami – ich dokładną lokalizację określi przygotowywana dokumentacja projektowa. Zaplanowane są również prace na 72 obiektach inżynieryjnych, w tym m.in. na mostach i wiaduktach kolejowych.

Inwestycja za 2,5 mld zł

Rail Baltica to ważny szlak towarowy. Po zakończeniu prac pociągi towarowe pojadą z prędkością do 100 km/h. Prace projektowe wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń  planuje się zakończyć w 2020 r. Realizacja robót budowalnych zaplanowana jest w latach 2020 - 2023.

Modernizacja odcinka Białystok – Ełk to pierwszy etap prac prowadzonych w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa)”. Wartość całej inwestycji to 2,5 mld zł. Projekt ubiega się o dofinasowanie w ramach trzeciego naboru instrumentu finansowego „Łącząc Europę” (CEF).

Zakłada się, że po zakończeniu realizacji całego projektu czasu przejazdu skróci się do ok. 1h 29 min w relacji Białystok – Ełk – Suwałki.