Dróżnicy PLK przejdą dodatkowe szkolenia

Dróżnicy PLK przejdą dodatkowe szkolenia

19 czerwca 2017 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

2500 dróżników PKP Polskich Linii Kolejowych  odbywa dodatkowe szkolenia na przejazdach kolejowo-drogowych. To doskonalenie procedur i uczenie właściwych reakcji podczas sytuacji kryzysowych na przejazdach. W ubiegłym roku ze szkoleń skorzystało 25 tys. pracowników PLK, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Fot. PKP PLK

Dodatkowe szkolenia trwają od kwietnia. Obejmują 2500 dróżników. To pracownicy 480 posterunków wyposażonych w system wspomagania dróżnika przejazdowego (swdp). Celem szkoleń jest doskonalenie obsługi przejazdów z wykorzystaniem systemu, szczegółowo informującego o przejeżdżających pociągach. Szkolenia potrwają do września.

– Podnoszenie kwalifikacji pracowników odpowiedzialnych za ruch pociągów, dodatkowe urządzenia na posterunkach, modernizacja linii i przejazdów kolejowo –drogowych, to działania PKP PLK na rzecz bezpieczeństwa na kolei. Łączymy wiele inicjatyw w obszarze techniki, organizacji oraz pracowniczym, by podróże i przewóz ładunków były coraz bezpieczniejsze – mówi Marek Olkiewicz, wiceprezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych. 

Dodatkowe szkolenia odbędą się w miejscu pracy – bezpośrednio na przejazdach. Poprowadzą je doświadczeni instruktorzy. Dróżnicy pełnią służbę w dzień i w nocy, bez względu na warunki atmosferyczne. Muszą podejmować odpowiedzialne decyzje i dobrze reagować na sytuacje wywoływane przez kierowców na przejazdach kolejowo-drogowych. Dróżnik w ustalonym czasie, przed przejazdem pociągu, zamyka rogatki. Jest przygotowany na sytuacje nadzwyczajne np. usterka samochodu na przejeździe, awaria rogatek, kierowanie ruchem samochodów.

Dla utrzymania wysokich standardów bezpieczeństwa dróżnicy mają okresowe szkolenia, sprawdzanie znajomości przepisów i praktycznych umiejętności na posterunkach ruchu.

Radio stop na przejeździe

Wyższy poziom bezpieczeństwa gwarantuje także dodatkowe wyposażenie posterunków. Na 147 szczególnie ważnych przejazdach zamontowano urządzenia radio-stop. W sytuacjach zagrożenia umożliwiają pracownikowi natychmiastowe zatrzymanie nadjeżdżających do przejazdu pociągów. To możliwe reakcje na sytuacje niebezpieczne np. zatrzymanie auta na torach.

Szkolenia, procedury, kontrole

Pracownik odpowiedzialny za bezpieczeństwo przechodzi kilkuetapowy proces przygotowania zawodowego. To kursy kwalifikacyjne w formie szkolenia teoretycznego oraz pouczenia okresowe i egzaminy. W 2016 roku PLK przeszkoliły ponad 25 000 pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo prowadzenia ruchu pociągów. Praca na posterunkach związanych z bezpieczeństwem jest także  monitorowana i kontrolowana. W ubiegłym roku przeprowadzono ok. 115 000 kontroli.