PKP Energetyka i Politechnika Warszawska zacieśniają współpracę

PKP Energetyka i Politechnika Warszawska zacieśniają współpracę

30 czerwca 2017 | Źródło: PKP Energetyka
PODZIEL SIĘ

W Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej podpisano list intencyjny dotyczący współpracy PKP Energetyka oraz Politechniki Warszawskiej. Dokument, w imieniu spółki, sygnowali Wojciech Orzech, prezes zarządu i Leszek Hołda, członek zarządu PKP Energetyka oraz  prof. dr hab. inż.  Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej.

Fot. PKP Energetyka
Przedmiotem współpracy obu podmiotów będzie wykorzystanie potencjału Politechniki Warszawskiej w zakresie inicjowania i wspólnej realizacji projektów badawczo-rozwojowych w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla sektora elektroenergetycznego oraz kolejowego w Polsce z możliwością wspólnego aplikowania o środki zewnętrzne w tym zakresie. Kooperacja zakłada także komercjalizację przez PKP Energetyka wybranych idei naukowych posiadających potencjał biznesowy, które zostały już lub będą w przyszłości opracowane przez naukowców Politechniki Warszawskiej. Ponadto, współpraca obejmować będzie  wykorzystanie potencjału Grupy Kapitałowej PKP Energetyka w kształceniu studentów ukierunkowanych na kreowanie rozwiązań naukowych możliwych do zastosowania w sektorze kolejowym i elektroenergetycznym.

- Jesteśmy firmą, która dobrze rozumie potrzeby rynku kolejowego, ma silny i kompetentny zespół nastawiony na rozwój. Będziemy pełnić rolę podmiotu, który bierze na siebie wyzwania i ryzyko związane z poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań. Ścisła współpraca z Politechniką Warszawską pozwoli nam trafnie wskazać  obszary działań, których realizacja przyniesie każdej ze stron określone rezultaty. Połączenie dorobku naukowego uczelni z praktyczną wiedzą i umiejętnościami naszej kadry to fundament rozwoju nauki i biznesu – powiedział Prezes Wojciech Orzech.

Tuż po sygnowaniu listu intencyjnego nastąpiło podpisanie umowy w zakresie wykorzystania przez PKP Energetyka jednego z rozwiązań stworzonych i opatentowanych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Tym samym od razu przystąpiono do realizacji zapisów tego listu, a także zapowiedziano dalszą współpracę w tym zakresie. Umowę odnośnie komercyjnego wykorzystania wspomnianego rozwiązania, ze strony Politechniki Warszawskiej, podpisał prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak, Prorektor ds. Rozwoju PW.

W spotkaniu uczestniczyli również: prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak, dziekan Wydziału Elektrycznego PW oraz prof. dr hab. inż. Adam Szeląg z Wydziału Elektrycznego PW, a także Piotr Obrycki, dyrektor badań i rozwoju w spółce PKP Energetyka.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł PLK: nasz cennik jest zgodny z przepisami PLK: nasz cennik jest zgodny z przepisami
Następny artykuł Brema zamawia nową flotę tramwajową Siemensa Brema zamawia nową flotę tramwajową Siemensa