Jak zmienią się tereny wokół Dworca Centralnego w Warszawie?

Jak zmienią się tereny wokół Dworca Centralnego w Warszawie?

03 lipca 2017 | Źródło: PKP SA
PODZIEL SIĘ

28 czerwca 2017 r. odbyły się warsztaty kreatywne związane z zagospodarowaniem terenu przy dworcu Warszawa Centralna od strony Al. Jerozolimskich.  Spotkanie rozpoczyna proces konsultowania z mieszkańcami planowanej inwestycji PKP SA.

Fot.

W spotkaniu  zorganizowanym  przez  PKP SA wzięli udział m.in. mieszkańcy,  przedstawiciele środowisk  osób  niepełnosprawnych, policji,  ZDM, ZTM,  Poczty  Polskiej, społecznicy oraz przedstawiciele pracowni  architektonicznej SUD  Architekt  Polska Sp. z o.o., która zajmie się opracowaniem  koncepcji  dla  tego  terenu. Każdy z obecnych miał szansę przedstawić swoje  oczekiwania względem planowanej inwestycji.

Podczas  spotkania  rozmawiano o  tym, w jaki sposób spójnie połączyć budynek dworca z miastem. Część uczestników warsztatów sugerowała, by teren od południowej strony obiektu pełnił funkcję strefy do odpoczynku dla podróżnych oczekujących na pociąg. Przedstawione pomysły dotyczyły m.in.  możliwości  umieszczenia  zieleni  od  tej  strony  budynku,  a  także  stworzenia  przestrzeni  pod ogródki gastronomiczne dla najemców dworca. Proponowano również utworzenie charakterystycznego punktu spotkań w obrębie budynku.

- Dużo miejsca podczas dyskusji poświęcono kwestii uregulowania ruchu samochodowego od tej strony  dworca.  Uczestnicy  wskazali  na  konieczność  utworzenia  parkingu  kiss&ride, część  osób  proponowała również likwidację lub ograniczenie długoterminowych miejsc postojowych. Padały też pomysły związane z utworzeniem zadaszonego, bezpiecznego parkingu dla rowerów - mówi Paweł Wróblewski, moderator jednej z grup podczas warsztatów.

Uczestnicy spotkania dyskutowali także o dostosowaniu terenu od strony Al. Jerozolimskich do potrzeb wszystkich grup podróżnych. Niezwykle istotne będzie tutaj wsparcie ze strony innych podmiotów, zarządzających sąsiednimi gruntami - chodzi np. o montaż specjalnych pochylni na terenie należącym do ZDM.

Podział  uczestników  na  dwie  grupy  i symultaniczna moderacja  warsztatów  pozwoliły  na wypracowanie  różnych  pomysłów  na  zagospodarowanie nieruchomości przed dworcem.

- Przedstawione propozycje z pewnością będą pomocne dla wykonawcy, który zajmie się opracowaniem  koncepcji dla tego terenu - mówi Artur Fojud, drugi z moderatorów warsztatów.

Spotkanie rozpoczyna  proces konsultowania  z  mieszkańcami  planowanej  inwestycji.  Uczestnicy   warsztatów  otrzymają  wkrótce możliwość dostępu do   specjalnej   grupy   na   portalu społecznościowym, gdzie uzyskają bieżące informacje o postępach w projekcie, będą mogli zadawać pytania oraz przesyłać swoje spostrzeżenia i uwagi.