Sąd Okręgowy w Koszalinie zabezpieczył dowód w sprawie o ITS

Sąd Okręgowy w Koszalinie zabezpieczył dowód w sprawie o ITS

16 sierpnia 2017 | Źródło: PKP Informatyka
PODZIEL SIĘ

PKP Informatyka poinformowała, że Sąd Okręgowy w Koszalinie postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2017 r. zabezpieczył dowód w postępowaniu sądowym z powództwa spółki przeciwko Gminie Miastu Koszalin o zapłatę wynagrodzenia w wysokości ponad 9 mln zł za realizację systemu ITS w Koszalinie.

Fot. Kurier Kolejowy

Zabezpieczenie dowodu nastąpiło poprzez dopuszczenie opinii Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie. Oznacza to, że do czasu rozstrzygnięcia postępowania Gmina Miasto Koszalin nie może ingerować w oddany przez PKP Informatykę system ITS.

Jednocześnie przypominamy, że 5 sierpnia 2016 r. PKP Informatyka skierowała do Sądu Okręgowego w Koszalinie pozew przeciwko Gminie Miastu Koszalin o zapłatę wynagrodzenia za system ITS w Koszalinie wraz z wnioskiem o zabezpieczenie dowodu.

Spór o budowę Inteligentnego Systemu Transportowego w Koszalinie trwa od 2015 r.