PKP Intercity wysyła wagony na rutynowy przegląd techniczny

PKP Intercity wysyła wagony na rutynowy przegląd techniczny

28 sierpnia 2017 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Spółka PKP Intercity ogłosiło przetarg na wykonanie naprawy okresowej 23 wagonów osobowych różnego typu. Na oferty przewoźnik czeka do 4 października 2017 r.

Fot. Newag

Przedmiot zamówienia został podzielony na pięć odrębnych części. Poszczególne części  obejmują następujące rodzaje usług:

  • część 1 –wykonanie naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania 9 wagonów pasażerskich typu 113Aa;
  • część 2 –wykonanie naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 1 wagonu pasażerskiego typu 155A;
  • część 3 –wykonanie naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 2 wagonów pasażerskich typu 406A;
  • część 4 –wykonanie naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 6 wagonów pasażerskich typu Z2B;
  • część 5 –wykonanie naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania oraz przeglądu na 3-cim poziomie utrzymania 5 wagonów pasażerskich typu 154A, Aa

Zamawiający wymaga realizacji przedmiotu zamówienia: dla części 1 nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia, dla części 2, 3, 4 i 5 nie później niż w terminie 30 miesięcy od dnia udzielenia zamówienia.

Firmy biorące udział w postępowaniu musi wpłacić wadium w kwocie 49,5 tys. zł dla części nr 1, 6.3 tys. dla części nr 2, 12.6 tys. zł. dla części nr 3, 37.8 tys. zł dla części nr 4 oraz 31,5 tys. zł dla części nr 5 przedmiotu zamówienia.

Przy dokonywaniu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  przewoźnik  kierować  się  będzie dwoma kryteriami: ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia  - waga 85 pkt oraz okresem gwarancji - 15 pkt.