Pociągi towarowe ze znacznym opóźnieniem

Pociągi towarowe ze znacznym opóźnieniem

06 września 2017 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Urząd Trabsportu Kolejowego przeanalizował punktualność pociągów towarowych w II kwartale 2017 r. W porównaniu z I kwartałem 2017 r. średni czas opóźnień pociągów towarowych w II kwartale zwiększył się z 427 minut do 496 minut.

Fot. PKP Cargo

Licencjonowani przewoźnicy kolejowi uruchomili w II kwartale 2017 roku blisko 116 tysięcy tras, czyli o blisko 10,5% więcej niż w I kwartale.

Jak wynika z raportu - w II kwartale 2017 roku punktualność kolejowych przewozów towarowych w ruchu ogólnym (krajowym i międzynarodowym) zmalała i wyniosła 40,74%, względem uzyskanych 42,42% w I kwartale br. Największy odsetek stanowiły, podobnie jak w I kwartale pociągi opóźnione powyżej 120 minut - łącznie 73,1% wszystkich opóźnionych.

Jak czytamy dalej w raporcie - w analizowanym okresie przewoźnicy kolejowi musieli odwołać prawie 6 tys. pociągów (wzrost o blisko 10%).

Niewątpliwe wpływ na gorsze wyniki w II kwartale ma sytuacja ze znacznym ograniczeniem zdolności przepustowych kolejowej infrastruktury liniowej zarządzanej przez  PKP PLK, w tym infrastruktury przejść granicznych, wynikających z obecnie prowadzonych remontów i związanych z tym zamknięć ruchu na odcinkach objętych robotami.