MIB: prace na odcinku Czachówek - Radom przebiegają bez zakłóceń

MIB: prace na odcinku Czachówek - Radom przebiegają bez zakłóceń

12 września 2017 | Źródło: Sejm RP
PODZIEL SIĘ

Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, uspokaja i wyjaśnia obecną sytuację w sprawie realizowanej inwestycji na linii kolejowej nr 8 w odpowiedzi na pytania posła Andrzeja Kosztowniaka z 17 sierpnia br.

MIB: prace na odcinku Czachówek - Radom przebiegają bez zakłóceń
Fot. Rafał Wilgusiak

Modernizacja linii kolejowej nr 8 jest prowadzona w ramach projektów pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (LOT A, B, F), Faza II” oraz „Prace na linii kolejowej nr 8, odcinek Warka – Radom (LOT C, D, E)”. Inwestorem dla tych projektów jest PKP PLK, która odpowiada za bezpośredni nadzór nad realizacją inwestycji. MIB w ramach nadzoru ma dostęp do wewnętrznego systemu monitoringu PKP PLK, gdzie znajduje się dokumentacja związana z realizacją projektu wraz z jego aktualnym harmonogramem, ale w zakresie swoich kompetencji nie prowadzi nadzoru nad bieżącymi kontaktami na linii wykonawcy z inwestorem.

Dla powyższych projektów w kwietniu 2017 r. zawarte zostały umowy na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz prowadzenie robót w formule "Projektuj i Buduj”. Prace przebiegają dotychczas zgodnie z przyjętym harmonogramem. Na obecnym etapie zaktualizowano już koncepcje programowo-przestrzenne, które zostały złożone do inwestora w celu ich zatwierdzenia. Ponadto opracowywana jest dokumentacja projektowa, tj. projekty budowlane, mapy do celów projektowych, dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej oraz opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskich, które są konieczne do uzyskania wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych, w tym pozwoleń na budowę.

Na obecnym etapie zakłada się, że podczas realizacji robót na odcinku Czachówek Płd. – Warka ruch pociągów będzie prowadzony po jednym torze i nie jest przewidywane wprowadzenie komunikacji zastępczej. Natomiast na odcinku Warka – Radom ruch pociągów ma być częściowo utrzymany w początkowej i końcowej fazie robót. W pozostałych fazach, ze względu na to, że jest to odcinek jednotorowy, przewoźnicy kolejowi zapewnią zastępczą komunikację autobusową na odcinku Warka – Dobieszyn w III kw. 2019 r. oraz na odcinku Warka – Radom od II kw. 2020 r. do IV kw. 2020 r.

Zakończenie realizacji umowy dla odcinka Czachówek Płd. – Warka jest planowane do końca 2020 r., natomiast dla odcinka Warka – Radom do połowy 2021 r.

Podsekretarz stanu podkreśla także, że współpraca na linii MIB – PKP PLK jest prowadzona na bieżąco i dotyczy szerokiego zakresu działalności spółki, w tym również działalności inwestycyjnej. W ramach monitoringu postępów w realizacji projektów kolejowych odbywają się cykliczne spotkania, gdzie na bieżąco omawiane są m.in. zagadnienia problemowe oraz postęp w realizacji zadań KPK.