Od zimy „Chopin” będzie omijał Katowice

Od zimy „Chopin” będzie omijał Katowice

13 września 2017 | Źródło: Sejm RP
PODZIEL SIĘ

Międzynarodowy pociąg pospieszny „Chopin” od nowego rozkładu jazdy (2017/2018) będzie kursował przez Kraków a nie Katowice. Zmiana ta jednak ma nie wpłynąć na pogorszenie oferty przewozowej dla mieszkańców Katowic, ponieważ osoby planujące podróż Warszawy będą mogły skorzystać z pociągu „Wysocki”, którego godziny kursowania będą zbliżone do rozkładu jazdy pociągu „Chopin” – informuje Kazimierz Smoliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Fot. Franciszek Mazur

Pociąg nr 406/407 - „Chopin" z Warszawy Wschodniej do Wiednia przez Katowice z wagonami do Pragi i Budapesztu jest pociągiem nocnym objętym dofinansowaniem przez ministra właściwego do spraw transportu, jako organizatora przewozów międzynarodowych, w ramach umowy o świadczenie usług publicznych.

W ramach prac nad rozkładem jazdy pociągów międzynarodowych na okres 2017/2018 (ważny od 10.12.2017 r.), PKP Intercity w celu poprawy rentowności połączeń na południe kraju, zaproponowała kursowanie wyłącznie jednego pociągu nocnego tj. „Chopin” w relacji bez zmian, ale ze zmienioną trasą przejazdu przez Kraków a nie Katowice. Zmiana ta polega na połączeniu dwóch pociągów w jeden, tj. pociągu „Chopin” i pociągu nocnego nr 402/403 „Silesia” relacji Kraków Gł. – Bohumin. Ww. rozwiązanie, oprócz poprawy wyniku finansowego, a co za tym idzie zmniejszenia zapotrzebowania na rekompensatę ze środków budżetu państwa, ma również na celu:

  • zmniejszenie zapotrzebowania na wagony sypialne (WL) i miejscami do leżenia (Bc), które mogą być wykorzystane w ramach nocnych połączeń międzywojewódzkich (np. z południa kraju na północ). Według danych Przewoźnika, wykorzystanie obecnie kursujących wagonów sypialnych i kuszetek w pociągu „Chopin” i „Silesia” jest niezadawalające. Zatem, przeznaczenie ww. wagonów na nocne połączenia krajowe pozwoli zwiększyć efektywność wykorzystania tego typu wagonów;
  • realizację ustaleń międzynarodowych. Oferta przewozowa jest uzgadniana przez wszystkich przewoźników kolejowych, z krajów obejmujących trasę przejazdu pociągu międzynarodowego. W omawianym przypadku są to: Koleje Czeskie (CD), Koleje Austriackie (OBB), Koleje Słowackie (ZSSK) i Koleje Węgierskie (MAV).

Na podstawie prowadzonych przez PKP Intercity badań, największe potoki dla pociągów międzynarodowych jadących w kierunku południowym generują aglomeracje: warszawska i małopolska, a na kolejnym miejscu jest konurbacja śląska. Dlatego też, w celu utrzymania oferty przewozowej dla Katowic w związku z przetrasowaniem pociągu „Chopin”, od nowego rozkładu jazdy pociągów 2017/2018 zaplanowano na stacji Czechowice Dziedzice obustronne skomunikowanie pociągu „Chopin” z pociągiem IC 1404/4102 „Wysocki” relacji Warszawa Wschodnia – Bielsko-Biała Główna – Warszawa Wschodnia, kursującym m.in. przez Częstochowę i Katowice.

Ponadto, pociąg IC „Wysocki” w ramach nowego rozkładu jazdy 2017/2018 będzie pełnił funkcję dojazdową jako pierwszy pociąg w dobie z Katowic do Warszawy (odjazd ok. godz. 4.53) a także jako ostatni z Warszawy do Katowic (przyjazd ok. godz. 23.43). Godziny kursowania pociągu „Wysocki” będą zbliżone do godzin kursowania pociągu „Chopin”, który obecnie odjeżdża z Katowic w kierunku Warszawy o godz. 4.23 i w relacji przeciwnej, do Katowic przyjeżdża o godz. 23.59. Ponadto, w granicach województwa śląskiego pociąg „Wysocki” ma zaplanowane postoje na stacjach: Sosnowiec Główny, Będzin Miasto, Dąbrowa Górnicza, Zawiercie, Myszków i Częstochowa. Pociąg ten będzie zestawiony z nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych ED161 Dart, wyposażonych w klimatyzację oraz miejsca dla pasażerów na wózku inwalidzkim i pasażerów podróżujących z rowerami.

Jako uzupełnienie oferty przewozowej w komunikacji międzynarodowej w ramach rozkładu jazdy pociągów 2017/2018 planowane jest uruchomienie pociągu EC 101/100 „Moravia” relacji Katowice – Wiedeń – Katowice, skomunikowanego w Brzecławiu i Ostrawie z pociągami do Budapesztu i Pragi. Planowany jest odjazd pociągu ze stacji Katowice o godzinie 5.24 i powrót do Katowic o godzinie 22.35.

Reasumując, zgodnie z ustaleniami z przewoźnikami zagranicznymi i potrzebą optymalizacji wyniku finansowego pociągu „Chopin”, od nowego rozkładu jazdy 2017/2018, pociąg ten będzie kursował przez Kraków a nie Katowice. W przypadku podróży do Pragi, Wiednia lub Budapesztu możliwe będzie skorzystanie z przesiadki do pociągu „Chopin” z pociągu „Wysocki” w Czechowicach Dziecinach (czas oczekiwania: ok. 20 min.).