Podczas Tygodnia Transportu komunikacją w Małopolsce pojedziemy na wspólnym bilecie

Podczas Tygodnia Transportu komunikacją w Małopolsce pojedziemy na wspólnym bilecie

15 września 2017 | Źródło: Koleje Małopolskie
PODZIEL SIĘ

W ramach kampanii Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu w dniach 16 - 22 września 2017 r. obowiązywać będzie wzajemne honorowanie biletów sieciowych ważnych w pojazdach kursujących w systemie Komunikacji Miejskiej w Krakowie oraz biletów strefowych miesięcznych i zintegrowanych ważnych w pociągach uruchamianych przez Spółkę Koleje Małopolskie i Spółkę Przewozy Regionalne.

Fot. Piotr Cholewa

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, organizowany jest corocznie w dniach 16 - 22 września i jest odpowiedzią na negatywne konsekwencje wynikające z nadmiernego ruchu samochodowego w miastach. Inicjatywa ma charakter ogólnoeuropejski. W wielu aglomeracjach miejskich mieszkańcy narzekają na niską jakość życia, w tym na zanieczyszczenie powietrza, stres, wysoki poziom hałasu, wypadki, zajmowanie coraz większej przestrzeni na terenie miasta przez samochody. Dlatego też ogólnym celem kampanii jest promocja zrównoważonego transportu oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie ograniczenia korzystania z samochodów na rzecz przyjaznych dla środowiska form transportu.

Honorowanie biletów odbywać się będzie na następujących zasadach:

 • w pociągach KMŁ i PolRegio honorowane będą bilety KMK okresowe miesięczne: imienny sieciowy i na okaziciela , ważne w:
  • strefie biletowej I KMK – bilet będzie uprawniał do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami KMŁ i PR w strefie kolejowej 0,
  • strefie biletowej I i II KMK – bilet będzie uprawniał do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami KMŁ i PR w strefach kolejowych: 0, I, II,

 

 • w autobusach i tramwajach KMK honorowane będą bilety okresowe KMŁ i PolRegio strefowe miesięczne ważne w:
  • strefie kolejowej 0 – bilet będzie uprawniał do nieograniczonej liczby przejazdów w I strefie biletowej KMK,
  • strefie kolejowej: I, II lub III – bilet będzie uprawniał do nieograniczonej liczby przejazdów w I i II strefie biletowej KMK,

 

 • pasażerowie posiadający okresowe Bilety Miesięczne Zintegrowane imienne upoważniające do przejazdów:
  • wszystkimi liniami w ramach strefy biletowej I KMK - będą uprawnieni do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami KMŁ i PR w strefie kolejowej 0,
  • wszystkimi liniami w ramach strefy biletowej I i II KMK – będą uprawnieni do nieograniczonej liczby przejazdów pociągami KMŁ i PR, w strefach kolejowych: 0, I, II
  • pociągami w strefie kolejowej 0, będą uprawnieni do nieograniczonej liczby przejazdów w I strefie biletowej KMK,
  • pociągami w strefie kolejowej: I, II lub III będą uprawnieni do nieograniczonej liczby przejazdów w I i II strefie biletowej KMK.

 

Zasięg poszczególnych stref prezentuje się następująco:

Strefy biletowe KMK:

 • Strefa biletowa I KMK – strefa obejmuje terytorium Gminy Miejskiej Kraków w jej granicach administracyjnych,
 • Strefa biletowa I i II KMK – strefa obejmuje terytoria Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień z Gminą Miejską Kraków w sprawie integracji lokalnego transportu zbiorowego (tj. Kraków, Czernichów, Iwanowice, Kocmyrzów – Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Słomniki, Skała, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki).

Strefy kolejowe:

 • Strefa kolejowa 0 – strefa ograniczonymi stacjami: Kraków Lotnisko/Airport, Kraków Mydlniki Wapiennik, Kraków Batowice, Kraków Bieżanów, Kraków Bieżanów-Drożdżownia, Kraków Sidzina,
 • Strefa kolejowa I – strefa ograniczona stacjami: Kraków Lotnisko/Airport, Zabierzów, Baranówka, Węgrzce Wielkie, Wieliczka Rynek-Kopalnia, Skawina,
 • Strefa kolejowa II – strefa ograniczona stacjami: Kraków Lotnisko/Airport, Wola Filipowska, Słomniki, Kłaj, Wieliczka Rynek-Kopalnia, Radziszów,
 • Strefa kolejowa III – strefa ograniczona stacjami: Kraków Lotnisko/Airport, Chrzanów, Miechów, Bochnia, Wieliczka Rynek-Kopalnia, Kalwaria Zebrzydowska