Ponad 267 mln na przebudowę trasy Działdowo - Olsztyn

Ponad 267 mln na przebudowę trasy Działdowo - Olsztyn

18 września 2017 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

Dwa nowe przystanki, krótszy czas podróży, wygodniejszy dostęp do kolei w regionie – to zakładane efekty prac na linii Działdowo - Olsztyn. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały dziś w Olsztynie umowę na ich realizację. Projekt o wartości ponad 267 mln zł finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, który swoim działaniem obejmuje nie tylko aglomeracje lecz także tereny Polski Wschodniej.

Fot. PKP PLK

- Kolej zaczyna pełnić w regionach coraz istotniejszą rolę. Tylko w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w województwie warmińsko-mazurskim są dwa projekty o wartości ponad 550 mln zł. Efektem tych prac, na liniach Ełk – Szczytno oraz Działdowo – Olsztyn, będą szybsze i wygodniejsze podróże oraz zwiększenie dostępności kolei - mówi Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Umowa na prace na trasie Działdowo – Olsztyn to kolejny krok w budowę spójnej sieci kolejowej.

- Konsekwentne działania obecnego rządu coraz bardziej zmniejszają wykluczenie komunikacyjne, które było na wschodnich terenach Polski. W kolejnej kadencji mieszkańcy m.in. województwa warmińsko-mazurskiego zyskają w pełni spójny system komunikacji kolejowej i drogowej – podkreśla Jerzy Szmit, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

Podpisana dziś umowa oznacza poprawę jakości podróży i obsługi pasażerów.

- Przebudowa prawie 83 km odcinka linii Działdowo – Olsztyn to krótsze podróże w regionie i o kwadrans krótsza podróż z Olsztyna do Warszawy. Efektem inwestycji będą także dwa nowoczesne przystanki w Olsztynie i poprawa komfortu obsługi na wszystkich stacjach i przystankach. Zwiększy się również poziom bezpieczeństwa – mówi Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych.

PLK przebudują łącznie 13 peronów m.in. na stacjach i przystankach: Waplewo, Nidzica, Olsztynek i Gągławki. Poza czterema zmodernizowanymi stacjami, w Olsztynie będą dwa nowe przystanki: Olsztyn Dajtki i Olsztyn Śródmieście (nazwa robocza). Oba zwiększą możliwości kolei regionalnej. PLK zainstalują na nich wiaty, ławki, tablice informacyjne i funkcjonalne oświetlenie. Wszyscy pasażerowie, również osoby o ograniczonej mobilności, m.in. dzięki pochylniom będą wygodnie korzystać z dostępu do pociągów. Na przystankach przewidziane zostały także stojaki rowerowe.

- Nowe perony w bezpośrednim sąsiedztwie dzielnicy Dajtki oraz miasteczka studenckiego Kortowo zwiększą dostępność kolei nie tylko dla mieszkańców Olsztyna, ale także studentów i turystów, odwiedzających stolicę Warmii i Mazur. Budowa przystanku to także pierwszy krok do bezpośredniego skomunikowania koleją centrum stolicy województwa z miastami i gminami leżącymi po stronie południowej i zachodniej Olsztyna – mówi Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski.

Projekt przewiduje także modernizację torów, przejazdów kolejowo-drogowych, wymianę urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz przebudowę mostów i wiaduktów kolejowych. W efekcie pociągi będą mogły kursować między Działdowem a Olsztynem z prędkością 120 km/h, co skróci podróż o około 16 minut.

„Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn” są realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Wartość umowy wynosi 267,6 mln zł netto i dofinansowana będzie ze środków UE w 85 proc. Czas realizacji inwestycji określono na 21 miesięcy. Prace będą prowadzone w formule „projektuj i buduj” w latach 2017-2019. Wykonawcą zadania jest firma TORPOL.

W regionie, w ramach Krajowego Programu Kolejowego tylko z listy podstawowej zostaną zrealizowane zadania o wartości 1,5 mld zł, m.in. na linii: Ełk - Korsze, Działdowo - Olsztyn, Ełk - Szczytno, Gutkowo - Braniewo. Ponadto lista rezerwowa obejmuje 2 projekty o wartości około 750 mln zł i są to prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (gr. państwa) z programu CEF oraz rewitalizacja linii kolejowej nr 220 na odcinku Olsztyn – Gutkowo (RPO).

Dla mieszkańców województwa i podróżujących po liniach kolejowych Warmii i Mazur efektem prac będzie skrócenie podróży i lepsza obsługa na stacjach i przystankach.  Skróci się czas podróży w relacji Olsztyn – Szczytno – Ełk (z 3 h 36 min do ok. 2 h 11 min). Krótsze też mają być podróże na trasie Działdowo – Olsztyn (ok. 16 min) i tym samym o kwadrans skróci się dojazd z Olsztyna do Warszawy.