Nokia oraz spółka zależna Wasko z najkorzystniejszą ceną na budowa systemu ERTMS/GSM-R

Nokia oraz spółka zależna Wasko z najkorzystniejszą ceną na budowa systemu ERTMS/GSM-R

26 września 2017 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

Zarząd spółki Wasko poinformował, że konsorcjum w skład, którego wchodzi spółka zależna SPC-1 złożyło ofertę o najniższej cenie w organizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe postępowaniu przetargowym pod nazwą „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” ogłoszonego przez zarządcę infrastruktury w 2015 r.

Fot. PKP PLK

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa i wykonanie wszystkich niezbędnych prac oraz robót budowlanych w celu wdrożenia na liniach kolejowych w Polsce sieci GSM-R jako dedykowanego dla kolei systemu bezprzewodowej łączności cyfrowej.

Cena oferty złożonej przez Konsorcjum w składzie  Nokia Solutions and Networks, SPC-1, SPC-2 oraz SPC-3 , wynosi 2 268 mln zł netto tj. 2 789 mln zł brutto. Termin realizacji prac wynosi 62 miesiące, natomiast okres rozszerzonej gwarancji został określony na 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

Kryterium wyboru oferty w przetargu stanowią: całkowita cena brutto (waga 90 %), Termin realizacji (waga 10%). Aktualnie konsorcjum oczekuje na czynność weryfikacji przez zamawiającego ofert złożonych w postępowaniu.

PKP PLK ogłosiły postępowanie na budowę infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R we wrześniu 2015 r.

GSM-R, czyli dedykowany dla kolei system bezprzewodowej łączności cyfrowej, jest jednym z dwóch kluczowych elementów Europejskiego Systemu Sterowania Ruchem Kolejowym ERTMS. Bazując na standardzie telefonii komórkowej GSM, został udoskonalony i dostosowany do specyfiki pracy związanej z eksploatacją i utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz zarządzaniem ruchem pociągów, zapewniając wymagany poziom jakości świadczonych serwisów i bezpieczeństwa. System zapewnia m.in. łączność głosową między pracownikami odpowiadającymi za bezpieczeństwo i płynność ruchu – dyżurnymi, dyspozytorami, maszynistami czy obsługą techniczną oraz jest medium transmisyjnym dla systemu ETCS – Europejskiego Systemu Sterowania Jazdą Pociągu.