Transformacja cyfrowa zrewolucjonizuje kolej

Transformacja cyfrowa zrewolucjonizuje kolej

27 września 2017 | Autor: RW
PODZIEL SIĘ

Potencjał dla rozwiązań cyfrowych w transporcie szynowym jest nieograniczony – od inteligentnej infrastruktury i taboru, poprzez nadzór nad operacjami i zarządzanie, interakcje z klientami, aż do tworzenia własnych innowacji – taki wniosek płynie z raportu pt. „Transformacja cyfrowa na kolei” przygotowanego przez ekspertów ze Szkoły Głównej Handlowej, Fundacji ProKolej oraz Siemensa.

Fot. Rafał Wilgusiak

Inspiracją do stworzenia raportu było pytanie, jak będzie wyglądała kolej, jak wygodny i sprawny będzie transport Kolei 4.0, jakie usługi będą dostępne dla pasażerów w przyszłości?

Zaprezentowano w nim główne technologie i rozwiązania wspierające transformację cyfrową oraz przedstawiono pięć głównych trendów cyfryzacji w transporcie kolejowym. Dzięki wykorzystaniu internetu rzeczy, chmury obliczeniowej, analityki dużych zbiorów danych, a także automatyzacji na kolei, możliwe jest wdrażanie rozwiązań na miarę koncepcji Kolej 4.0, takich jak: usieciowiony pasażer (Connected Commuter), mobilność jako usługa (MaasS), zapobiegawcze utrzymanie taboru (PMaas), automatyzacja i współdziałanie systemów sterowania ruchem (GoA4), internet pociągów (Internet of Trains).

- Transformacja cyfrowa w sektorze kolejowym to nie tyle zastosowanie nowych technologii w działalności operacyjnej przewoźników i zarządców infrastruktury, a także podmiotów produkujących na rzecz kolei, ile radykalna zmiana dotychczasowych modeli biznesowych i filozofii myślenia, pozwalająca na wykreowanie wartości dodanej dla wielu uczestników procesu przewozowego i przyczyniająca do wdrożenia nowych koncepcji mobilności – podkreśliła podczas swojej prezentacji autorka raportu dr hab. Jana Pieriegud, profesor SGH w Katedrze Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Raport powstał dzięki współpracy między sektorem nauki i biznesu, wspieranej przez firmę Siemens oraz Fundację ProKolej.

- Ten raport to bardzo dobry przykład współpracy nauki z przemysłem. Takich wspólnych projektów powinno być jak najwięcej - mówi Jakub Majewski, prezes Fundacji ProKolej. Jak dodawał kolej musi powrócić na innowacyjne tory, na których znajdowała się od początku istnienia. - Duże towarzystwa kolejowe, budujące i eksploatujące sieci kolejowe, generowały postęp nie tylko techniczny i technologiczny, ale również organizacyjny czy kulturowy. Niestety wraz z rozwojem motoryzacji, a później lotnictwa pozycję lidera technologicznego w transporcie przejęła konkurencja. W rezultacie, niedoinwestowana i nieco zapomniana kolej znalazła się poza głównym nurtem gospodarki cyfrowej. Aby to zmienić największe przedsiębiorstwa kolejowe i przemysł produkujący dla branży uruchomiły potężne programy inwestycyjne, inkubatory start-upów, zaprosiły do współpracy naukowców i specjalistów z sektora R&D. W tym kierunku będzie szła kolej przyszłości - zaznacza.

Cyfryzacja na świecie już postępuje. W latach 2017-18 na transformację cyfrową holding DB planuje przeznaczyć około miliarda euro. Zarządca infrastruktury kolejowej Network Rail w Wielkiej Brytanii od 2014 roku realizuje działania w ramach programu ORBIS (Offering Rail Better Information Services), a we Francji w celu przyśpieszenia procesu cyfryzacji kolei na początku 2016 roku został opracowany program #DigitalSNCF. Inicjatywy i projekty rozpoczęte w różnych krajach powinny posłużyć przykładem dobrych praktyk dla działań podmiotów w Polsce. Dużą rolę w tym procesie odgrywa Siemens.

- Wprowadzając najnowsze technologie cyfrowe do kolejnictwa, podnosimy poziom bezpieczeństwa, zwiększamy międzynarodową konkurencyjność polskich firm i tworzymy nowe miejsca pracy dla młodego pokolenia. Pociągi, które się nigdy nie spóźniają, to już w obliczu technologicznych zmian nie jedynie wizja przyszłości, ale dzięki cyfryzacji – już bliska rzeczywistość. Poprzez komunikację z centrum serwisowym i przekazywanie danych z czujników systemy komputerowe mogą na bieżąco analizować m.in. zużycie części i eliminować potencjalne awarie. Tak zaawansowane technologicznie składy będą jeździć po torach np. w rejonie Nadrenii Północnej-Westfalii już w 2018 roku. Przewiduje się, że ich dostępność będzie wynosić ponad 99 % - powiedział Krzysztof Celiński, dyrektor branży Mobility w Siemens.