Nikłe szanse na powrót porannego i nocnego pociągu z Radomia do Warszawy

Nikłe szanse na powrót porannego i nocnego pociągu z Radomia do Warszawy

12 października 2017 | Źródło: Sejm RP
PODZIEL SIĘ

W związku z kwestią braku pociągu dowożącego z Radomia do Warszawy na godzinę 6 oraz pociągu powrotnego po godzinie 22 resort Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zwrócił się do spółki PKP Intercity o przeanalizowanie możliwości przetrasowania planowanego pociągu nocnego TLK „Karpaty” linią kolejową nr 8 przez Radom. Pociąg nocny „Karpaty” łączący Warszawę z Zakopanem, który kursował przez wiele lat, zapewniając możliwość dojazdu na godziny wczesnoporanne do Warszawy, kurortów górskich oraz powrót w godzinach późnowieczornych, obecnie nie kursuje po ww. linii.

Nikłe szanse na powrót porannego i nocnego pociągu z Radomia do Warszawy
Fot. Rafał T | fotopolska

W opinii przewoźnika taka zmiana nie jest obecnie możliwa z uwagi na znaczną intensywność ruchu pociągów spółki Koleje Mazowieckie na odcinku Warszawa – Radom, nocną przerwę w ruchu na odcinku Warka – Chynów oraz odcinek jednotorowy wprowadzony przed nocną przerwą w ruchu. Powyższe przesłanki w opinii spółki uniemożliwiają przejazd pociągu TLK „Karpaty” z wykorzystaniem linii kolejowej nr 8. Ponadto pociąg „Karpaty” począwszy od edycji rozkładu jazdy 2016/2017 obsługuje istotną relację dowozową z Częstochowy i Skierniewic do Warszawy w godzinach porannego szczytu.

- W przypadku uruchomienia dodatkowego połączenia na trasie Radom – Warszawa – Radom zwracam uwagę, że PKP Intercity nie planuje wykonywania takiej relacji z uwagi na jej wojewódzki charakter. Brak jest bowiem podstawy prawnej dla dofinansowania takiej usługi przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa, który nie jest ustawowym organizatorem przewozów w zakresie połączeń wojewódzkich. Jednocześnie przewoźnik stoi na stanowisku, iż oczekiwane wyniki finansowe dla połączenia relacji Warszawa – Radom nie stanowią przesłanki do uruchomienia omawianego połączenia na zasadach komercyjnych – informuje Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Roczny rozkład jazdy pociągów 2017/2018 został już zarządzony przez PKP Polskie Linie Kolejowe i nie przewiduje się wprowadzenia w grudniu 2017 r. połączenia, o którym mowa w interpelacji. Wprowadzenie ewentualnych zmian w ofercie przewozowej będzie możliwe w ramach korekty rozkładu jazdy obowiązującej od 10 czerwca 2018 r.

Należy pamiętać, że dotychczasowe wyniki przewozowe w relacji Radom – Warszawa są skutkiem małej liczby połączeń (z uwagi na znacznie ograniczoną przepustowość linii kolejowej nr 8), co zostanie zmienione w rozkładzie jazdy 2017/2018. PKP Intercity zobowiązała się, iż będzie śledzić potoki pasażerskie i w razie potrzeby podejmować działania mające na celu zwiększenie liczy podróżnych korzystających z połączeń na odcinku Warszawa – Radom, także w obszarze cenowym – dodaje Andrzej Bittel.