Transport miejski TŚ chcą odzyskiwać energię z hamowania tramwajów

TŚ chcą odzyskiwać energię z hamowania tramwajów

14 października 2017 | Źródło: Tramwaje Śląskie
PODZIEL SIĘ

Tramwaje Śląskie zamierzają przeprowadzić dialog techniczny (poprzedzający ogłoszenie przetargu) na temat przeprowadzenia analizy efektywności rekuperacji energii elektrycznej w systemie zasilania trakcji  elektrycznej  wraz  z  oceną  możliwości  wykorzystania  energii  hamowania  odzyskowego generowanego  przez  tramwaje  w  aspekcie  magazynowania  jej  w  zasobnikach  stacjonarnych, w występujących uwarunkowaniach techniczno-ruchowych na liniach komunikacyjnych.

TŚ chcą odzyskiwać energię z hamowania tramwajów
Fot. Tramwaje Śląskie

Celem prowadzenia dialogu technicznego jest konsultacja z przedstawicielami profesjonalnie świadczącymi usługi w zakresie przedmiotu planowanego zamówienia oraz pozyskanie niezbędnej wiedzy i informacji,  które będą mogły być wykorzystane później przy przygotowaniu opisu przedmiotu zamówienia, jak również ewentualne wykorzystanie informacji pozyskanych od uczestników  dialogu  technicznego w celu przygotowywania specyfikacji istotnych warunków  zamówienia  oraz  określeniu  warunków umowy, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji.

Rozmowy z zainteresowanymi podmiotami zostaną przeprowadzony oddzielnie, z każdym z osobna, w siedzibie firmy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w dialogu technicznym mogą składać wnioski o dopuszczenie do rozmów w terminie do 27 października do godz. 12:00.