PLK planuje przebudowę stacji Mysłowice oraz przyległych szlaków kolejowych za 250 mln zł

PLK planuje przebudowę stacji Mysłowice oraz przyległych szlaków kolejowych za 250 mln zł

25 października 2017 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

PKP Polskie Linie Kolejowe przygotowują dokumentację dla  inwestycji szacowanej na blisko 250 mln zł, która jest ważna dla mysłowickiej i śląskiej kolei. Dzięki niej  pasażerowie skorzystają z wygodniejszych peronów i przejść na stacji Mysłowice. Powstaną także cztery wiadukty kolejowe.

Fot. PKP PLK

PKP Polskie Linie Kolejowe za prawie 6 mln zł przygotowują dokumentację projektową na przebudowę stacji Mysłowice oraz przyległych szlaków kolejowych. Projekt inwestycyjny „Rewitalizacja linii kolejowej nr 138 na odcinku Katowice Szopienice Południowe (posterunek Szabelnia) - Mysłowice” szacowany jest na 250 mln zł.

Dokumentacja projektowa szczegółowo określi zmiany na stacji Mysłowice. Trzy perony będą przebudowane. Wymienione zostaną ławki, pasażerowie zyskają czytelne oznakowanie oraz dostęp do informacji. PLK dostosuje obiekty do obsługi osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Ponadto zaplanowano przebudowę przejścia pod torami. Będzie łączyło nie tylko perony, lecz także wschodnią i zachodnią część miasta (ul. Oświęcimską z ul. Powstańców).

PLK planują też przebudowę czterech wiaduktów na ulicach: Bytomskiej, Krakowskiej, Portowej i Sułkowskiego. Dzięki wykonanym pracom pociągi pojadą szybciej oraz będzie możliwe zwiększenie ciężaru przewożonych ładunków. Skorzystają także uczestnicy ruchu drogowego. Trzy wiadukty zostaną poszerzone i podwyższone, co znacznie ułatwi komunikację w mieście. Przy obiektach na ulicach: Bytomskiej, Krakowskiej, Sułkowskiego wyremontowane zostaną chodniki. Dodatkowo zaplanowano ścieżki rowerowe. Na ulicy Portowej pod wiaduktem zostanie wybudowany chodnik. Bezpieczeństwo i komfort pieszych zwiększy nowe oświetlenie typu LED zaplanowane pod wszystkimi obiektami.

Opracowywana dokumentacja uwzględnia do realizacji również ok. 14 km torów oraz sieć trakcyjną, urządzenia sterowania i rozjazdy. Po zakończeniu inwestycji pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 120 km/h, a towarowe do 100 km/h. Wymiana urządzeń sterowania ruchem kolejowym zwiększy poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym. Szczegółowy zakres prac określi dokumentacja projektowa. Wartość umowy to 5,9 mln zł netto.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. planują zakończenie dokumentacji w I kwartale 2018 r., a ogłoszenie przetargu na prace budowlane w III kwartale 2018 r. Rozpoczęcie robót planowane jest w I kwartale 2019 r.

Szacunkowa wartość projektu inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 138 na odcinku Katowice Szopienice Południowe (posterunek Szabelnia) - Mysłowice” to ok. 250 mln zł.