Krzysztof Mamiński tymczasowym szefem PKP Cargo

Krzysztof Mamiński tymczasowym szefem PKP Cargo

26 października 2017 | Źródło: PKP Cargo
PODZIEL SIĘ

Rada Nadzorcza PKP Cargo podjęła uchwałę, zgodnie z którą postanowiła delegować Krzysztofa Mamińskiego, przewodniczącego RN spółki, do czasowego, tj. do dnia 26 stycznia 2018 r. wykonywania czynności prezesa zarządu. Na stanowisko członka zarządu ds. operacyjnych został powołany Witold Bawor.

Fot. PKP Cargo

W czwartek, 26 października 2017 r. rezygnację z członkostwa w zarządzie spółki PKP Cargo złożyli prezes Maciej Libiszewski i członek zarządu ds. finansowych Arkadiusz Olewnik.

W wyniku dokonanych zmian, skład zarządu PKP Cargo przedstawia się następująco:
Krzysztof Mamiński – prezes zarządu
Grzegorz Fingas – członek zarządu ds. handlowych
Witold Bawor – członek zarządu ds. operacyjnych
Zenon  Kozendra – członek zarządu przedstawiciel pracowników.