Koleje Białoruskie rozwijają infrastrukturę terminali cargo na granicy z Polską

Koleje Białoruskie rozwijają infrastrukturę terminali cargo na granicy z Polską

03 listopada 2017 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

W celu zwiększenia atrakcyjności tranzytowej przez Białoruś, tamtejsze koleje realizują wszechstronny program, który zakłada rozwój międzynarodowych korytarzy transportowych, zwiększanie prędkości pociągów towarowych i pasażerskich oraz wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań i technologii informacyjnych.

Fot. Rafał Wilgusiak

Jednym z najważniejszych elementów programu jest rozwój i poprawa infrastruktury terminali ładunkowych zlokalizowanych na granicy białorusko-polskiej, poprawa jakości usług logistycznych i transportowych, tworzących sprzyjające warunki pracy wszystkich podmiotów gospodarczych.

Biorąc pod uwagę prognozowany wzrost przewozów kontenerowych w kierunku wschodnio-zachodnio-wschodnim, prowadzone są główne prace na rzecz zintegrowanego rozwoju węzła kolejowego w Brześciu (przejście graniczne Brześć - Terespol). Rozpoczęte prace modernizacyjne wpłyną na zwiększenie zdolności przerobowej stacji do przewozu kontenerów, skracając czas przeładunkowy i przyspieszając przejście przez granicę. Ukończenie wszystkich prac zaplanowano w latach 2018-2019. Wartość inwestycji wyniesie ok. 8 milionów dolarów.

Rozwijana będzie również infrastruktura na stacji Bruzgi (przejście graniczne Bruzgi-Kuźnica Białystocka) i Świsłocz (przejście graniczne Świsłocz-Siemianówka). Celem prac będzie zwiększenie przepustowości terminali ładunkowych do przeładowywania coraz większych przepływów towarowych w kierunku zachodnio-wschodnim. Planowana wartość inwestycji to ok. 10 milionów dolarów.

Koleje Białoruskie w celu zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności transportu kolejowego, wspólnie z partnerami biznesowymi wdrażają projekty, które mają na celu zapewnienie sprawnego przepływu ładunków.

Tylko w pierwszych 9. miesiącach br. liczba pociągów kontenerowych, które przejeżdżały przez Białoruś z Chin do Europy, wyniosła 1109  (wzrost o 161,7% w porównaniu z tym samym okresem w 2016 r.), a z Europy do Chin - 759 pociągów (wzrost o 201,9% w porównaniu z tym samym okresem w 2016 r.).