Przejazd „Chopina” przez Kraków będzie bardziej opłacalny

Przejazd „Chopina” przez Kraków będzie bardziej opłacalny

09 listopada 2017 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

W toku prac nad nowym rozkładem jazdy PKP Intercity, który wejdzie w życie w dniu 10 grudnia, spółka zaproponowała zmiany w kursowaniu dwóch pociągów międzynarodowych, tj. pociągu „Silesia” i pociągu nr 406/407 „Chopin” relacji Warszawa Wschodnia – Zebrzydowice (Wiedeń) – Warszawa Wschodnia. Zmiana ta polegać będzie na połączeniu ww. pociągów nocnych w jeden i kursowaniu pociągu „Chopin” trasą realizowaną obecnie przez pociąg „Silesia” tj. przez Kraków, a nie Katowice, z postojem na stacji Brzeszcze Jawiszowice.  W odpowiedzi na interpelacje posłów i mieszkańców, MIB wysłało dodatkowe zapytanie do przewoźnika o uzasadnienie wyboru zmiany trasy.

Fot. Franciszek Mazur

O tym, że międzynarodowy pociąg pospieszny „Chopin” od nowego rozkładu jazdy będzie kursował przez Kraków a nie Katowice pisaliśmy tutaj.  

Pociąg nr 406/407 „Chopin” aktualnie do Warszawy odjeżdża z Katowic o godz. 4:23, aby o godz. 7:15 dojechać do stacji Warszawa Centralna. Dzięki temu wielu mieszkańców południa Polski może przybyć na umówione spotkania, bądź kontynuować podróż do innych miejscowości. Podobnie - "Chopin" jest ostatnim pociągiem odjeżdżającym w stronę Katowic i Pszczyny. Dzięki temu połączeniu mieszkańcy województwa śląskiego mogą wrócić do domu w tym samym dniu, w którym wyjechali bez konieczności pozostania w Warszawie na drugi dzień.

Również w ramach aktualnie obowiązującego rozkładu jazdy pociągów edycji 2016/2017 (ważny od 11.12.2016 r. do 09.12.2017 r.), pociąg międzynarodowy nr 402/403 „Silesia” relacji Kraków Główny – Zebrzydowice (Bohumin) – Kraków Główny ma postój między innymi na stacji Brzeszcze Jawiszowice. Rozszerzenie siatki postojów handlowych dla pociągu „Silesia” zostało zaproponowane przez PKP Intercity ze względu na liczne wystąpienia społeczności lokalnej Brzeszcz o zapewnienie dostępu do transportu kolejowego. W związku z zawieszeniem wykonywania połączeń regionalnych linią kolejową nr 93, mieszkańcy regionu na odcinku Oświęcim – Czechowice Dziedzice zostali pozbawieni dostępu do pasażerskich przewozów kolejowych. Regionalny ruch pasażerski na ww. odcinku był prowadzony do końca obowiązywania rozkładu jazdy 2014/2015, kiedy kursowało 7 par pociągów osobowych uruchamianych przez Koleje Śląskie. Od wejścia w życie rozkładu jazdy 2015/2016 (tj. od 13.12.2015 r.) przewoźnik ten zrezygnował z prowadzenia pociągów regionalnych na ww. trasie. W związku z powyższym, wprowadzenie od 11 grudnia 2016 r. nowego postoju na stacji Brzeszcze Jawiszowice było odpowiedzią na wystąpienia społeczne, a obecnie ma charakter pilotażowy, polegający na zbadaniu przez PKP Intercity popytu na usługi przewozowe na tym odcinku.

Z informacji otrzymanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wynika, że zaproponowana zmiana trasy przez przewoźnika ma na celu:

  • realizację ustaleń międzynarodowych prowadzonych przez PKP Intercity z Kolejami Czeskimi, Austriackimi, Słowackimi i Węgierskimi. Na podstawie prowadzonych badań przez polskiego przewoźnika, największe potoki dla pociągów międzynarodowych w kierunku południowym generują aglomeracje: warszawska i małopolska, a dopiero na kolejnym miejscu jest konurbacja śląska. Ponadto, realizacja przewozów międzynarodowych przez Kraków do/z Warszawy spełnia również oczekiwania przewoźników zagranicznych, zwłaszcza Kolei Czeskich,
  • zmniejszenie zapotrzebowania na wagony sypialne (WL) i wagony z miejscami do leżenia (Bc), które mogą być wykorzystywane w ramach nocnych połączeń międzywojewódzkich,
  • poprawę wyniku finansowego pociągu „Chopin”, a co za tym idzie zmniejszenie zapotrzebowania na rekompensatę ze środków budżetu państwa, wypłacaną przewoźnikowi z tytułu wykonywania przewozów,

W związku ze zmianą trasy kursowania pociągu „Chopin”, tj. przez Kraków, na stacji Czechowice Dziedzice zaplanowano w ramach nowego rozkładu jazdy skomunikowanie tego pociągu z pociągiem nr 1404/4102 „Wysocki” relacji Warszawa Wschodnia – Bielsko-Biała – Warszawa Wschodnia, kursującym przez Częstochowę i Piotrków Trybunalski.

Ponadto pociąg „Wysocki” będzie pełnił funkcję dojazdową jako pierwszy pociąg w dobie z Katowic do Warszawy (odjazd ok. godz. 4.53), a także jako ostatni w Warszawy do Katowic (przyjazd ok. godz. 23.43). Godziny kursowania pociągu „Wysocki” będą zbliżone do godzin kursowania pociągu „Chopin”, który obecnie odjeżdża z Katowic w kierunku Warszawy o godz. 4.33 i w relacji przeciwnej, do Katowic przyjeżdża o godz. 23.51.

Jako uzupełnienie oferty międzynarodowej w ramach rozkładu jazdy pociągów 2017/2018 planowane jest uruchomienie pociągu EC 101/100 „Moravia” relacji Katowice – Wiedeń – Katowice, skomunikowanego w Brzecławiu i Ostrawie z pociągami do/z Budapesztu i Pragi. Planowany jest odjazd pociągu ze stacji Katowice ok. godz. 5.24 i powrót do Katowic ok. godz. 22.35.