Regulacje UTK: należy przestrzegać przepisów o usytuowaniu drzew w pobliżu kolei

UTK: należy przestrzegać przepisów o usytuowaniu drzew w pobliżu kolei

09 listopada 2017 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Powalone lub połamane przez wichury drzewa i krzewy stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia pasażerów. Od stycznia 2016 r. do sierpnia 2017 r. odnotowano ponad 1500 takich zdarzeń. W ich wyniku często dochodzi do wstrzymania ruchu kolejowego, np. z powodu przewrócenia drzewa na sieć trakcyjną lub jej zerwania. Następstwem są liczne opóźnienia pociągów pasażerskich i towarowych, a nawet ich odwołanie. UTK podejmuje działania, by minimalizować możliwość wystąpienia takiego zagrożenia.

Fot. PKP PLK

Zbyt bliskie sąsiedztwo drzew i krzewów może stanowić zagrożenie dla ruchu kolejowego. Urząd Transportu Kolejowego podejmuje szereg działań prewencyjnych  oraz interwencyjnych, których celem jest ograniczenie tego zjawiska oraz jego negatywnych skutków. Tylko w okresie od stycznia 2016 r. do września 2017 r. Urząd Transportu Kolejowego przeprowadził blisko 500 działań nadzorczych w zakresie utrzymania infrastruktury kolejowej. Weryfikowano m.in. przestrzeganie tzw. odległości obowiązującej, wynoszącej dla drzew i krzewów 15 m od linii kolejowych.

 - Obserwowane w ostatnich latach sytuacje niebezpieczne związane z powaleniem drzew na tory lub sieć trakcyjną są wynikiem występujących gwałtownych zjawisk atmosferycznych, ale niestety również niezgodnego z przepisami tj. zbyt bliskiego usytuowania drzew. Dotychczas szczęśliwie nie doszło do wypadków, w wyniku których w sposób istotny ucierpieliby pasażerowie. Nie możemy jednak pozwolić, aby taka sytuacja powodowała zagrożenie bezpieczeństwa ruchu  – wskazuje Ignacy Góra, Prezes UTK. - Pamiętajmy także, że lokalizacja drzew i krzewów w niewłaściwych odległościach od linii kolejowych jest także częstą przyczyną ograniczenia widoczności dla użytkowników przejazdów i przejść dla pieszych, dlatego nie mogą być tolerowane – dodaje.

Nieprawidłowości stwierdzone podczas czynności nadzorczych, dotyczące utrzymania infrastruktury kolejowej (w tym niewłaściwego usytuowania drzew i krzewów), skutkują wszczęciem postępowania administracyjnego. W ciągu ostatnich 20 miesięcy wydano ponad 40 decyzji administracyjnych stwierdzających naruszenia przepisów polegające na zbyt bliskim usytuowaniu drzew w sąsiedztwie linii kolejowej.