Andrzej Pawłowski pomoże stworzyć nową strategię rozwoju CTL Logistics

Andrzej Pawłowski pomoże stworzyć nową strategię rozwoju CTL Logistics

17 listopada 2017 | Źródło: CTL Logistics
PODZIEL SIĘ

Jak już informowaliśmy Grupa CTL Logistics pozyskała doświadczonego menedżera z branży kolejowej. Doradcą zarządu Grupy CTL Logistics został były wiceprezes zarządcy infrastruktury kolejowej Andrzej Pawłowski, który objął także funkcję prezesa spółki CTL Północ.

Fot. CTL Logistics

– Jest nam niezmierne miło powitać w Grupie CTL Logistics doświadczonego specjalistę branży kolejowej. Dzięki swoim kompetencjom Andrzej Pawłowski będzie wspierał nie tylko część naszej działalności związanej z obsługą portową, bocznicową i terminalową, ale przede wszystkim wzmocni całą organizację swoją wiedzą przy budowie nowej strategii rozwoju Grupy komentuje Grzegorz Bogacki, prezes i dyrektor zarządzający CTL Logistics.

Andrzej Pawłowski od początku swojej kariery zawodowej jest związany z koleją. Pracę w Polskich Kolejach Państwowych rozpoczął w 1985 r. od stanowiska nastawniczego. Następnie przeszedł wszystkie szczeble kariery związane z zarządzaniem ruchem kolejowym – był dyżurnym ruchu, dyspozytorem i zastępcą naczelnika Ekspozytury Zarządzania Ruchem Kolejowym w Gdańsku.

W latach 2009-2011 był Dyrektorem Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym. Nadzorował pracę eksploatacyjną kolei, tworzenie rozkładów jazdy oraz zarządzał zespołem ponad 800 pracowników. Przez ostatnie lata pełnił funkcję Członka Zarządu i Dyrektor ds. Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora ds. Eksploatacji w PKP Polskich Liniach Kolejowych. Pracując w zarządzie PKP PLK był jednocześnie koordynatorem ds. bezpieczeństwa w Grupie PKP.

Nowy Doradca Zarządu Grupy CTL Logistics jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytecie Gdańskim. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe z Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni. Uzyskał również tytuł MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim.