MIB: istnieje ryzyko przekroczenia terminu realizacji Rail Baltica

MIB: istnieje ryzyko przekroczenia terminu realizacji Rail Baltica

20 listopada 2017 | Źródło: Kurier Kolejowy
PODZIEL SIĘ

PKP Polskie Linie Kolejowe są w trakcie modernizacji odcinka Sadowne – Czyżew, na linii kolejowej E75 Warszawa - Białystok, będącej częścią międzynarodowej trasy kolejowej Rail Baltica. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa w odpowiedzi na interpelację poselską Krzysztofa Truskolaskiego informuje, że istnieje ryzyko przekroczenia harmonogramu realizacji programu Rail Baltica, a także ryzyko utraty unijnego dofinansowania.

MIB: istnieje ryzyko przekroczenia terminu realizacji Rail Baltica
Fot. PKP PLK

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MIB - prace modernizacyjne na linii kolejowej E75 na szlaku Warszawa Rembertów – Białystok zostały podzielone na trzy etapy:

1. Odcinek Warszawa Rembertów – Sadowne Węgrowskie

Prace na przedmiotowym odcinku zostały zakończone. Obecnie trwają odbiory końcowe oraz prowadzona jest procedura związana z uzyskiwaniem pozwoleń na użytkowanie.

2. Odcinek Sadowne Węgrowskie – Czyżew

Prace modernizacyjne na powyższym odcinku rozpoczęły się w czerwcu br., a roboty są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem. Zakończenie prac planowane jest na IV kwartał 2019 r. Poza modernizacją linii kolejowej, na odcinku Warszawa Rembertów – Małkinia zostanie wykonanych 11 skrzyżowań dwupoziomowych. Prace związane z budową skrzyżowań bezkolizyjnych realizowane są w trybie „Projektuj i Buduj”. Obecnie prowadzone są prace projektowe związane z budową:

  • wiaduktów drogowych w miejscowościach Kobyłka Ossów, Łochów, Łochów Jasiorówka oraz Topór,
  • przejść pod torami w miejscowościach Jasienica Mazowiecka i Łochów,
  • tunelu drogowego w miejscowości Kobyłka.

Ponadto, w chwili obecnej przygotowywane są materiały przetargowe dla zamówień dotyczących zaprojektowania i budowy skrzyżowań dwupoziomowych w Tłuszczu, Zielonce, Mokrej Wsi oraz Małkini. Zakończenie robót na ww. obiektach inżynieryjnych planowane jest w 2020 roku.

3. Odcinek Czyżew – Białystok

We wrześniu 2016 r. została zawarta umowa na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, dokumentacji przetargowej dla wyboru wykonawcy robót terenowych oraz pozyskanie wszystkich koniecznych dla prowadzenia prac decyzji i pozwoleń. Zakończenie działań projektowych planowane jest w II kwartale 2018 r. Ogłoszenie przetargu na wykonanie robót modernizacyjnych przewidziane jest w połowie 2018 r., natomiast realizacja robót budowlanych zaplanowana została na lata 2019 – 2020. Dla projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach instrumentu Connecting Europe Facility (CEF) w pierwszym i drugim naborze, końcową datą kwalifikowalności wydatków ponoszonych na realizację projektów jest 31 grudnia 2020 roku.

Istnieje ryzyko wykroczenia realizacji robót budowlanych w ramach przedmiotowego projektu poza okres kwalifikowalności wydatków. W związku z tym zarządca infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe mają zostać zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia opóźnień w realizacji prac oraz mobilizacji wykonawców robót, aby dotrzymać terminu kwalifikowalności wydatków.

W przypadku możliwych utrudnień w ruchu pociągów w trakcie realizacji robót budowlanych na ww. linii, należy założyć  że mogą występować czasowe utrudnienia dla pasażerów, tj.:

  • ograniczenie liczby pociągów i wprowadzenie zastępczej komunikacji autobusowej ze względu na prowadzenie ruchu pociągów tylko po jednym torze ( związane z planowymi zamknięciami torowymi w celu realizacji robót),
  • punktowe ograniczenia prędkości ruchu pociągów przy robotach prowadzonych w związku z budową obiektów inżynieryjnych,
  • zmiany w organizacji ruchu w czasie wykonywania robót budowlanych na przejazdach kolejowo-drogowych,
  • konieczność korzystania z tymczasowych dojść i zejść z peronów, brak małej architektury na peronach – wiat i ławek.

– Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa ma świadomość wielu niedogodności związanych z modernizacją linii kolejowych przede wszystkim dla pasażerów, jednakże zakłada, że działania te w niedalekiej perspektywie przyniosą założone rezultaty eksploatacyjne. Zakończenie modernizacji linii kolejowej E75 na odcinku Warszawa – Białystok pozwoli na skrócenie czasu przejazdu w przedmiotowej relacji do niecałych dwóch godzin, a pozostałe pozytywne efekty przedmiotowej modernizacji powinny wynagrodzić pasażerom oraz mieszkańcom czasowe utrudnienia – informuje Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.