Infra Silesia z umową na prace na 10 km „Nadodrzanki”

Infra Silesia z umową na prace na 10 km „Nadodrzanki”

20 listopada 2017 | Autor: AB
PODZIEL SIĘ

W połowie listopada spółka Infra Silesia podpisała z PKP PLK kontrakt na wykonanie prac na linii kolejowej 273 w zakresie sieci trakcyjnej i urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego.

Infra Silesia z umową na prace na 10 km „Nadodrzanki”
Fot. Infra Silesia

Zamówienie opiewające na kwotę 13 mln zł netto i będzie realizowane jako prace podobne w ramach zadania  głównego pn. „Wymiana nawierzchni kolejowej wraz z robotami towarzyszącymi  na linii kolejowej  nr 273 Wrocław Główny – Szczecin Główny, szlak Wołów – Małowice Wołowskie oraz Grębocice – Głogów” prowadzonego w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 273 na odcinku Wrocław – Głogów”, realizowanego przez Infra Silesia jako lidera konsorcjum z firmą Transkol.

Podstawowe roboty przypadną na zabudowę i wymianę urządzeń sterowania ruchem kolejowym. W ramach planowanych prac nastąpi wymiana urządzeń wewnętrznych mechanicznych na stacji Małowice Wołowskie na komputerowe. Nowoczesny system pozwoli na prowadzenie dodatkowych przebiegów wjazdowych i wyjazdowych dla wszystkich torów, z powiązaniem z blokadami liniowymi w kierunku st. Wołów i st. Ścinawa. Ponadto nowo zabudowane rozjazdy wyposażone zostaną w napędy zwrotnicowe wraz z siecią kablową oraz kontrolą nie zajętości.

- Powierzenie w ramach kontraktu wykonania tak ważnych dla bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego robót, jakimi są zabudowa i wymiana urządzeń SRK, jest wyrazem zaufania i uznania ze strony zamawiającego dla naszych dotychczasowych osiągnięć. Nowoczesny system komputerowy znacząco zwiększy bezpieczeństwo ruchu kolejowego na wskazanym odcinku oraz poprawi komfort jego obsługi – mówi Michał Batko, prezes Infra Silesia.

W zakresie sieci trakcyjnej planowana jest wymiana 10 km odcinka wraz z konstrukcjami wsporczymi w torze nr 1 linii kolejowej 273 na odcinku Grębocice-Głogów. W obszarze robót torowych nastąpi dobudowa półtrapezu w torze nr 1 przed stacją Krzepów od strony Grębocice.

Planowany termin zakończenia prac 31 marca 2018 r.