Pięciu chętnych na dostarczenie pojazdów dla warszawskiego metra

Pięciu chętnych na dostarczenie pojazdów dla warszawskiego metra

28 listopada 2017 | Źródło: Metro Warszawskie
PODZIEL SIĘ

W największym dla warszawskiego metra przetargu na zakup docelowo 45 pociągów, swoje oferty złożyło aż 5 producentów taboru, zarówno z Polski jak i z zagranicy. Przed otwarciem ofert zamawiający poinformował, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć ponad 1,69 mld zł brutto.

Fot. Metro Warszawskie

Na dzień dzisiejszy Metro Warszawskie eksploatuje cztery typy taboru, łącznie dysponując 75 pociągami i 450 wagonami. W trakcie przygotowań do ogłoszenia przetargu Metro Warszawskie dokonało przeglądu światowych rozwiązań technologicznych w zakresie pojazdów dla metra, odbyło serię spotkań z czołowymi producentami taboru, poddało analizie przetargi na tabor, współorganizowało także debatę „Tabor dla metra warszawskiego” podczas Europejskiego Forum Taborowego.

W wyniku tych analiz została przygotowana specyfikacja techniczna i dokumentacja przetargu. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty są:

  • cena (50%),
  • zużycie energii elektrycznej (24%),
  • system utrzymania pojazdu (22%),
  • ekologia (4%).

W dniu otwarcia kopert na dostawę 37 sześciowagonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych z prawem opcji rozszerzenia oferty na dostawę dodatkowych 8 sztuk przeznaczonych do obsługi I i II linii metra w Warszawie swoje oferty i dokumenty złożyli:
- Stadler Polska;
- Construcciones Y Auxiliar De Ferrocarriles (CAF);
- Alstom Konstal;
- Konsorcjum firm: Skoda Transportation i Skoda Vagonka;
- Konsorcjum firm: Siemens i Newag.

Pierwsza dostawa wagonów przewidziana jest w ciągu 20 miesięcy od daty podpisania umowy, a dalsze dostawy odbywać się będą sukcesywnie w przeciągu kolejnych 53 miesięcy. Dodatkowo w ciągu 30 miesięcy od daty podpisania umowy Metro Warszawskie będzie mogło podjąć decyzję o rozszerzeniu zamówienia o kolejnych 8 składów.

Nowoczesna II linia wymusza nowy, technologicznie zaawansowany tabor. W celu ułatwienia wjazdu do wagonu zaplanowano wysuwane rampy, niwelujące odstęp pomiędzy krawędzią peronu i pociągiem. W związku z koniecznością przeprowadzania prac serwisowych na STP Kabaty pociągi muszą być dodatkowo kompatybilne z systemami na obu liniach.

Zakup taboru jest finansowany ze środków własnych spółki oraz dofinansowywany z dwóch projektów unijnych: „Budowa II linii metra wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru – etap II” oraz „Budowa II linii metra wraz zakupem taboru – etap III”.