Ponad 5 mld zł z CEF na inwestycje kolejowe w Wielkopolsce i Trójmieście

Ponad 5 mld zł z CEF na inwestycje kolejowe w Wielkopolsce i Trójmieście

06 grudnia 2017 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

Dzięki unijnemu programowi Łącząc Europę (CEF) poprawi się dostęp kolejowy do portów morskich w Gdańsku i Gdyni. Zyska także Wielkopolska, gdzie realizowane są trzy ważne projekty, które zakończą się do 2020 r.

Fot. Tola-102 at pl, commons.wikimedia.org

PKP Polskie Linie Kolejowe są największym beneficjent unijnego programu "Łącząc Europę" (CEF). Spółka realizuje 17 projektów, związanych z modernizacją kolejowych tras. Ich łączna wartości to 3,33 mld euro. Wraz z najnowszymi projektami, zatwierdzonymi w połowie roku, uzyskano już z unijnej kasy prawie 3,44  mld euro - na 21 inwestycji o wartości ponad 4 mld euro.

W Wielkopolsce dofinansowanie z CEF uzyskano na trzy ważne projekty, które zakończą się do 2020 r. Łącznie dotyczą one 425 km linii. Wartość prac szacowana jest na 5,45 mld zł, z czego prawie 4,3 mld zł (78,4 %) pochodzić będzie z Unii Europejskiej. 

Linia Poznań - Szczecin

Modernizacja linii kolejowej E59 Poznań – Szczecin, na odcinku Poznań – Wronki o Słonice – Szczecin Dąbie to jedna z największych inwestycji realizowanych do 2020 r. przez PKP Polskie Linie Kolejowe ze środków finansowych instrumentu UE „Łącząc Europę”. Inwestycja skróci czas podróży najszybszymi pociągami o około 20 minut. Zwiększy się także bezpieczeństwo i przepustowość linii. Wyeliminowane będą bariery architektoniczne. Poprawi się oferta dla podróżnych oraz sprawniej będą przewożone towary. Na 8 stacjach i przystankach przebudowanych zostanie 37 peronów. Wymienione zostaną tory, sieć trakcyjna i układy zasilania na stacjach i przystankach. Przebudowane będą 44 przejazdy kolejowo – drogowe. Zmodernizowane zostanie 12 wiaduktów. Po modernizacji pociągi pasażerskie na znacznej części trasy pojadą z prędkością do 160 km/h, zaś pociągi towarowe do 100 km/h. 

Linia Poznań – Wrocław

Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Czempiń – granica woj. dolnośląskiego jest ostatnim etapem przystosowania trasy Poznań – Wrocław do prędkości 160 km/h. W ramach tego projektu zmodernizowanych zostanie 70 km torów i sieci trakcyjnej, 5 stacji kolejowych, 7 wiaduktów kolejowych i 1 wiadukt drogowy, 24 przejazdy kolejowo – drogowe. Wybudowane będą 4 nowe wiadukty kolejowe i 3 drogowe, 4 nowe przejścia podziemne i Lokalne Centrum Sterowania w Lesznie. Dzięki tym pracom zwiększy się bezpieczeństwo i przepustowość linii. Wyeliminowane będą bariery architektoniczne. Poprawi się oferta dla podróżnych oraz sprawniej będą przewożone towary. Po modernizacji skróci się czas przejazdu najszybszych pociągów o około 20 minut.

Linia Poznań – Warszawa

Modernizacja trasy E20 Warszawa – Poznań na odcinku Sochaczew – Swarzędz jest dokończeniem projektu realizowanego w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Remont nie obejmował wtedy pełnego zakresu prac dlatego PKP Polskie Linie Kolejowe pozyskały środki z CEF-u, aby dokończyć modernizację i tym samym zapewnić jej sprawne funkcjonowanie przez kolejne kilkadziesiąt lat. Na tym odcinku zmodernizujemy 365 km torów - na 237 km linii kolejowej, 659 km sieci trakcyjnej 134 obiekty inżynieryjne, 17 przejazdów kolejowo – drogowych, 18 peronów na 9 stacjach i przystankach. Wszystkie stacje zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Modernizacja zwiększy możliwości przepustowe linii i pozwoli na lepsze łączenie przewozów regionalnych i międzyregionalnych. Podniesie się komfort podróży pasażerów. Znikną bariery architektoniczne dla osób o ograniczonej mobilności. Zwiększy się bezpieczeństwo. Trasa zostanie także przystosowana do obsługi cięższych pociągów towarowych.

Lepszy dostęp do portów w Gdańsku i Gdyni

Dzięki dotacjom z CEF w Trójmieście przeprowadzone zostaną dwa projekty, mające poprawić dostęp kolejowy do portów morskich w Gdańsku i Gdyni. Prace dotyczą modernizacji linii kolejowych o długości 17 kilometrów (160 km torów na obu stacjach portowych). Modernizacja polegać będzie na przebudowie torów, rozjazdów, przejazdów kolejowo-drogowych oraz elektryfikacji linii. Infrastruktura zostanie dostosowana do obsługi dłuższych i cięższych składów towarowych. Rozbudowane zostanie Lokalne Centrum Sterowania, do którego dołączone będą dwie stacje: Gdańsk Port Północny i Gdańsk Kanał Kaszubski. Dzięki efektom inwestycji będzie sprawniej można przewieźć więcej ładunków. Zwiększy się konkurencyjność transportu kolejowego względem innych środków transportu.

Łączna wartość projektów wynosi 1,4 mld zł, w tym niemal 84 proc. środków zapewnionych jest z unijnej kasy. Wszystkie prace powinny zakończyć się w perspektywie do 2020 roku.