PKP Cargo na V4+RAIL CEO SUMMIT w Budapeszcie

PKP Cargo na V4+RAIL CEO SUMMIT w Budapeszcie

04 lutego 2018 | Źródło: PKP Cargo
PODZIEL SIĘ

Wzrost konkurencyjności sektora kolejowych przewozów towarowych był wiodącym tematem konferencji z udziałem przedstawicieli państw Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie. Strona polska przedstawiła m.in. propozycje usprawnienia ruchu kolejowego, w tym inwestycji infrastrukturalnych podejmowanych na głównych szlakach transportowych.

Fot. PKP Cargo

Podczas konferencji V4+RAIL CEO SUMMIT, która odbyła się w dniach 31 stycznia – 1 lutego br. w Budapeszcie, dyskutowano o zacieśnieniu współpracy w zakresie rozwoju sektora kolejowego w państwach Grupy Wyszehradzkiej (V4) i Europy Środkowo-Wschodniej. Infrastruktura i transport to kluczowe obszary współpracy państw Grupy V4, leżących na przecięciu ważnych europejskich korytarzy transportowych na osi północ-południe, czego przykładami są Kolejowy Korytarz Towarowy Bałtyk-Adriatyk, Bursztynowy Kolejowy Korytarz Towarowy czy drogowy korytarz Via Carpatia. Inwestycje infrastrukturalne podejmowane na głównych szlakach transportowych przyczyniają się do zwiększenia efektywności zarówno transportu międzynarodowego, jak i ruchu transgranicznego.

W wydarzeniu, przypadającym na okres prezydencji Węgier w V4, uczestniczyła także delegacja PKP Cargo. Prezentację na temat perspektyw rozwoju rynku przewozów towarowych w imieniu spółki przedstawił Grzegorz Fingas, członek zarządu ds. handlowych. Zwrócił on uwagę na kluczowe czynniki determinujące rozwój przewozów, m.in. na rosnącą międzynarodową wymianę handlową i konteneryzację w transporcie, wzrost wolumenu ładunków obsługiwanych przez polskie porty wynikający ze strategicznego położenie Polski na skrzyżowaniu głównych korytarzy transportowych oraz wzrost przewozów na Nowym Jedwabnym Szlaku.

W czasie konferencji dyskutowano także m.in. na temat cyfryzacji kolei, jako podstawowego instrumentu wpływającego na podniesienie konkurencyjności kolejowych przewozów towarowych oraz perspektyw rozwoju kolejowych połączeń na odcinku Europa-Azja.