Przewoźnicy będą mogli dłużej korzystać ze starych liczników

Przewoźnicy będą mogli dłużej korzystać ze starych liczników

08 lutego 2018 | Autor: Łukasz Kuś
PODZIEL SIĘ

Nie trzeba będzie wymieniać starych liczników energii w pojazdach szynowych w 2019 r. PKP Energetyka chce wydłużyć czas eksploatacji urządzeń pomiarowych do czasu uchwalenia nowej normy europejskiej w tym zakresie.

Fot. Adam Brzozowski

W styczniu Prezes UTK interweniował w PKP Energetyka, która chciała by od 2019 r. korzystali tylko z nowych liczników. Urządzenia pomiarowe zainstalowane i oddane do eksploatacji przed 15 października 2015 r. miały być wymienione na nowe, odpowiadające wymaganiom zgodnym z normą PN-EN 50463:2013.

Tymczasem Komisja Europejska pracuje obecnie nad nową dyrektywą (tzw. dyrektywa TSI) określającą sposób pomiaru energii elektrycznej prądu stałego. W związku z tym narzucenie przewoźnikom obowiązku wymiany liczników w 2019 r. było zdaniem Prezesa UTK bezzasadne.

Projekty nowych regulacji zawierają wytyczne określające m. in. parametry układów pomiaru zużycia energii, do których będą musieli dostosować się wszyscy użytkownicy systemu energetycznego, w tym PKP Energetyka i jej klienci. Z tego powodu PKP Energetyka zdecydowała się rozpocząć prace nad wydłużeniem czasu eksploatacji starych liczników aż do czasu wejścia w życie nowej normy.

– Data wejścia w życie i obowiązku stosowania nowych regulacji nie jest w tej chwili znana. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, w porozumieniu z UTK, pracujemy obecnie nad wydłużeniem czasu eksploatacji dotychczas zamontowanych liczników energii, tak aby mogli oni z nich korzystać do czasu wejścia w życie nowych regulacji europejskich – poinformowała „Kurier Kolejowy” Magdalena Chmielewska z PKP Energetyka.

Dystrybutor sieci trakcyjnej obserwuje prace nad nowymi regulacjami dotyczącymi liczników i przygotowuje się do wejścia w życie nowej normy. – Poinformowaliśmy wszystkich klientów o założeniach zawartych w projekcie nowej dyrektywy unijnej, które mogą wywrzeć wpływ na ich działalność operacyjną m.in. poprzez konieczność wymiany układów pomiaru zużycia energii w związku ze zmianą specyfiki (parametrów) liczników. Na obecnym etapie monitorujemy postęp prac legislacyjnych i będziemy nadal przekazywali naszym klientom wszelkie nowe informacje – zapewniła przedstawicielka PKP Energetyka.