PKP LHS ze wzrostem przewozów węgla kamiennego

PKP LHS ze wzrostem przewozów węgla kamiennego

15 lutego 2018 | Źródło: PKP LHS
PODZIEL SIĘ

W 2017 r. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa przewiozła 10 mln 64 tys. ton towarów. Oznacza to wzrost o ponad 100 tys. ton w porównaniu do wyników spółki w poprzednim roku. W styczniu tego roku LHS osiągnęła kolejny rekord przewożąc ponad milion ton towarów.

Fot. PKP LHS

Największy wzrost w 2017 roku nastąpił w przewozach węgla kamiennego. Wzrosty odnotowano również w transporcie minerałów surowych i przetworzonych, w tym soli drogowej oraz minerałów wapiennych i kwarcytu, których przewozy realizowane są na potrzeby przemysłu hutniczego w Polsce i na Ukrainie. Spółka odnotowała również zwiększony import pasz dla zwierząt oraz eksport nawozów mineralnych.

Warto odnotować, że spółka skompensowała znaczny spadek wolumenu przewożonej rudy żelaza wzrostami w innych towarach wypracowującok. 45% wskaźnik udziału rudy żelaza w przewozach ogółem, w poprzednich latach wskaźnik ten kształtował się na poziomie ok. 50%.

 – Cieszę się, że dzięki konsekwentnej pracy rozwijamy przewozy nowych ładunków. To dla mnie szczególny powód do dumy i okazja do złożenia podziękowań dla całego zespołu, który udowadnia, że potrafi skutecznie pozyskiwać klientów z różnych sektorów gospodarki. Mam nadzieję, że w 2018 roku uda nam się jeszcze poprawić ten rezultat – podkreśla Zbigniew Tracichleb, prezes zarządu PKP Linii Hutniczej Szerokotorowej.