Rośnie zainteresowanie intermodalem. Rok 2017 najlepszy w historii

Rośnie zainteresowanie intermodalem. Rok 2017 najlepszy w historii

02 marca 2018 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

W 2017 roku przetransportowano koleją 14,7 mln ton ładunków intermodalnych. Oznacza to wzrost o prawie 15% w porównaniu z rokiem 2016. Są to najlepsze wyniki jakie osiągnął dotychczas ten segment rynku.

Fot. Przemysław Szkatuła

Z danych zebranych przez Urząd Transportu Kolejowego wynika, że masa ładunków w transporcie intermodalnym w 2017 roku wzrosła o 1,9 mln ton w porównaniu do roku 2016. Praca przewozowa wyniosła 5,4 mld tono-km i wzrosła o ok. 1 mld tono-km w porównaniu z rokiem poprzedzającym. Istotnie wzrosła też liczba przewożonych jednostek jak i TEU odpowiednio o 130 tys. sztuk i 231 tys. TEU. W strukturze przewożonych jednostek, podobnie jak w latach poprzednich, dominowały kontenery 20 i 40-stopowe, które stanowiły w 2017 roku 91,5% wszystkich przetransportowanych jednostek.

- Dane zebrane przez UTK wskazują na potencjał transportu intermodalnego i dalsze możliwości jego rozwoju. Istotne jest wprowadzenie projektu strategicznego dla wzrostu transportu intermodalnego w najbliższych latach. Szczególnie, że umożliwia on świetne wykorzystanie transportu kolejowego i drogowego. Te dwa środki transportu powinny więc ze sobą współpracować, a nie konkurować – zaznacza Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Na podstawie zebranych danych statystycznych Urząd Transportu Kolejowego przygotował opracowanie dotyczące przewozów intermodalnych w 2017 r. charakteryzujące bliżej ten segment rynku.