Zmiana rozkładu PolRegio w Małopolsce

Zmiana rozkładu PolRegio w Małopolsce

09 marca 2018 | Źródło: Przewozy Regionalne
PODZIEL SIĘ

Od 11 marca br. na terenie województwa małopolskiego będzie obowiązywał zmieniony rozkład jazdy pociągów. Zmiana rozkładu wynika z prowadzonych przez zarządcę infrastruktury kolejowej – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prac modernizacyjnych.

Fot. Dominik Skudlarski

Przewozy Regionalne Oddział Małopolski w Krakowie informują, że na terenie województwa małopolskiego zarządca infrastruktury kolejowej - PKP Polskie Linie Kolejowe wdroży kolejne zmiany do rozkładu jazdy pociągów z terminem obowiązywania od dnia 11 marca do 9 czerwca 2018 roku, wynikające z realizacji prac modernizacyjnych na terenie województwa małopolskiego.

Najważniejsze zmiany będą dotyczyć:

  1. Linii kolejowej nr 91 – na odcinku Kraków Główny – Podłęże – Tarnów – Rzeszów Główny

W związku z zaplanowaną przerwą w ruchu pociągów na odcinku Kraków Główny – Podłęże w godzinach 9:30 – 14:30, pociąg nr 43800/1 relacji Katowice – Rzeszów Główny, kursujący dotychczas wg rozkładu jazdy:

Katowice odj. 10.44 – Trzebinia odj. 11.45 – Kraków Główny przyj. 12.47, odj. 13:08 – Tarnów przyj. 14:32, odj. 14:32 – Rzeszów Główny przyj. 15:36 będzie kursował od 11 marca wg rozkładu jazdy:

Katowice odj. 12:38/12:47 – Trzebinia odj. 13:43 – Kraków Główny przyj. 14:50, odj. 14:52 – Tarnów przyj. 15:55, odj. 15:55 – Rzeszów Główny przyj. 17:00. Na odcinku Kraków Główny – Tarnów będzie kursował jako przyśpieszony z obsługą następujących stacji: Kraków Zabłocie, Kraków Płaszów, Kraków Bieżanów, Podłęże, Kłaj, Bochnia, Brzesko Okocim i Tarnów Mościce.    

W związku z przesunięciem trasy pociągu nr 43800/1 znaczącej zmianie uległy rozkłady jazdy dwóch pociągów tj.:

Pociąg nr 43410/1 relacji Oświęcim – Kraków Główny, kursujący dotychczas wg rozkładu jazdy: Oświęcim odj. 13:12 – Kraków Główny przyj. 15:03, od 11 marca będzie kursował wg rozkładu jazdy:Oświęcim odj. 12:12 – Kraków Główny przyj. 14:05.

Pociąg nr 39413 relacji Tarnów – Rzeszów Główny, kursujący dotychczas wg rozkładu jazdy: Tarnów odj. 15:41 – Rzeszów Główny przyj. 16:45, od 11 marca będzie kursował wg rozkładu jazdy: Tarnów odj. 14:48 – Rzeszów Główny przyj. 15:54.

Przerwa w ruchu pociągów wprowadzona na odcinku Kraków Główny - Podłęże skutkować będzie także utrudnieniami na łącznicy nr 624 Kraków Zabłocie – Kraków Podgórze – Kraków Bonarka.

          2. Linii kolejowej nr 94/97- Kraków Płaszów – Sucha Beskidzka

W związku z modernizacją linii kolejowej nr 94 i 97 i zaplanowaną całodobową przerwą w ruchu pociągów, na odcinku Skawina – Sucha Beskidzka wprowadzona zostanie następująca organizacja ruchu pociągów:

W terminie od 11 do 21 marca będą kursować pociągi w pełnych relacjach przewidzianych w rozkładzie jazdy, za wyjątkiem następujących pociągów, których relacje zostały skrócone do i ze stacji Kraków Płaszów i które będą kursowały w terminie od 11 marca do 9 czerwca lub od 11 marca do 6 maja:
- Pociąg nr 30900 relacji Skawina – Kraków Główny, kursujący dotychczas wg rozkładu jazdy:
Skawina odj. 6:13 – Kraków Główny przyj. 6:41, od 11 do 21 marca będzie kursował wg rozkładu jazdy: Skawina odj. 5:44 – Kraków Płaszów przyj. 6:06, natomiast w terminie od 22 marca do 9 czerwca wg rozkładu jazdy: Skawina odj. 6:11 – Kraków Płaszów przyj. 6:33,

- Pociąg nr 30902 relacji Skawina – Kraków Główny, kursujący dotychczas wg rozkładu jazdy:

 Skawina odj. 10:07 – Kraków Główny przyj. 10:39, od 11 marca do 6 maja będzie kursował wg rozkładu jazdy:Skawina odj. 10:15 – Kraków Płaszów przyj. 10:38,  

- Pociąg nr 30911 relacji Kraków Główny – Skawina, kursujący dotychczas wg rozkładu jazdy:

Kraków Główny odj. 13:11 – Skawina przyj. 13:39, od 11 marca do 6 maja będzie kursował wg rozkładu jazdy:Kraków Płaszówodj. 12:58 – Skawina przyj. 13:19,

- Pociąg nr 30904 relacji Skawina – Kraków Główny, kursujący dotychczas wg rozkładu jazdy:

Skawina odj. 13:57 – Kraków Główny przyj. 14:25, od 11 marca do 6 maja będzie kursował wg rozkładu jazdy:Skawina odj. 13:58 – Kraków Płaszów przyj. 14:20,

- Pociąg nr 30913 relacji Kraków Płaszów – Skawina, kursujący dotychczas wg rozkładu jazdy:

Kraków Płaszówodj. 17:00 – Skawina przyj. 17:24, od 11 marca do 9 czerwca będzie kursował wg rozkładu jazdy:Kraków Płaszówodj. 16:22 – Skawina przyj. 16:44,

- Pociąg nr 30915 relacji Kraków Główny – Skawina, kursujący dotychczas wg rozkładu jazdy:

Kraków Główny odj. 20:50 – Skawina przyj. 21:20, od 11 marca do 9 czerwca będzie kursował wg rozkładu jazdy:Kraków Płaszówodj. 20:50 – Skawina przyj. 21:12,

  • w terminie od 22 marca do 9 czerwca na trasie: Kraków Płaszów – Sucha Beskidzka/Wadowice – Kraków Płaszów zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa za odwołane pociągi. Natomiast na trasach: Sucha Beskidzka – Zakopane – Sucha Beskidzka i Wadowice – Bielsko-Biała Główna – Wadowice będą kursować pociągi.

Dodatkowo w terminie od 22 marca do 9 czerwca pociągi nie będą kursować po łącznicy nr 624 Kraków Zabłocie – Kraków Podgórze – Kraków Bonarka. Wszystkie pociągi zostaną skierowane do i ze stacji Kraków Płaszów.

Ponadto w terminie od 7 maja do 9 czerwca na odcinku Kraków Płaszów – Skawina zaplanowana jest przerwa w ruchu pociągów w godzinach 9:00 – 14:00. W związku z tym w w/w terminie będzie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa za odwołane pociągi.

Dla zminimalizowania uciążliwości dla podróżnych w związku z trwającymi utrudnieniami tj. rozpoczynanie i kończenie biegu pociągów w stacji Kraków Płaszów w/z kierunku Sucha Beskidzka/Bielsko-Biała/Zakopane,po uzgodnieniach Organizatora przewozów z przewoźnikami w okresie od 11 marca do 9 czerwca 2018 r. zostało wprowadzone wzajemne honorowanie biletów pomiędzy przewoźnikami kolejowymi tj.: ”Przewozy Regionalne” sp. z o.o., Koleje Małopolskie sp. z o.o., PKP Intercity S.A. na odcinku Kraków Główny – Kraków Płaszów – Kraków Główny.

Dodatkowo w terminie od 11 marca do 9 czerwca dla pociągów rozpoczynających i kończących bieg w stacji Kraków Płaszów w/z kierunku Sucha Beskidzka/Bielsko-Biała/Zakopane planowane jest również honorowanie biletów PR w Komunikacji Miejskiej w Krakowie.  

       3.  Linii kolejowej nr 133 - na odcinkuKraków Główny – Krzeszowice – Trzebinia

Kontynuacja modernizacji linii kolejowej nr 133, ruch pociągów jednotorowy dwukierunkowy.

Dla sprawnego przemieszczenia podróżnych w porannym szczycie dowozowym do Krakowa i w popołudniowym szczycie odwozowym z Krakowa zachowano przejazd pociągów na całych trasach. Dla pozostałych pociągów zastosowano komunikację łączoną z przesiadaniem z pociągu na autobus i odwrotnie. Przejazd komunikacją zastępczą za odwołane pociągi odbywał się będzie na podstawie biletów kolejowych (na pociągi REGIO).

Z uwagi na poprawę rozkładu jazdy pociągu nr 34802/3 relacji Rzeszów Główny – Kraków Główny odj. 16:29 – Katowice, odwołane zostały dwa kursy zastępczej komunikacji autobusowej w relacji: Kraków Główny odj. 16:05 – Krzeszowice przyj. 17:26 oraz Kraków Główny odj. 16:05 – Krzeszowice przyj. 16:50 (autobus bez obsługi stacji pośrednich).

     4.  Linii kolejowej nr 8 -  Kraków Główny – Sędziszów

Z uwagi na ograniczoną przez zarządcę liczbę dostępnych krawędzi peronowych w stacji Kraków Główny od 18 kwietnia pociąg nr 43103 relacji Kozłów – Skawina będzie kursował do stacji Kraków Płaszówipojedzie drogą okrężną przez stację Kraków Olsza do stacji Kraków Płaszów z pominięciem stacji Kraków Główny wg rozkładu jazdy: Kozłów odj. 8:18 – Kraków Olsza odj. 9:26 – Kraków Płaszów przyj. 9:34 (w terminie od 18 do 30 kwietnia) oraz Kozłów odj. 8:30 – Kraków Olsza odj. 9:29 – Kraków Płaszów przyj. 9:38 (w terminie od 1 maja do 9 czerwca). Na odcinku Kraków Płaszów – Skawina będzie możliwość kontynuowania podróży pociągiem nr 33625 relacji Kraków Płaszówodj. 9.45 – Skawina przyj. 10.07 (za pociąg nr 43103).

Natomiast w kierunku powrotnym pociąg nr 34100 relacji Skawina – Kozłów będzie rozpoczynał bieg ze stacji Kraków Płaszów wg rozkładu jazdy: Kraków Płaszówodj. 17:56 – Kraków Zabłocie odj. 17:59 – Kraków Główny. przyj. 18:04, odj. 18:27 – Kozłów przyj. 19:35 (w terminie od 11 marca do 30 kwietnia) oraz Kraków Płaszówodj. 18:03 – Kraków Zabłocie odj. 18:06 – Kraków Główny przyj. 18:11, odj. 18:22 – Kozłów przyj. 19:26 (w terminie od 1 maja do 9 czerwca). Dodatkowo dla uzupełnienia w relacji pociągu nr 34100 terminie od 11 marca do 9 czerwca będzie kursował pociąg nr 33628 w relacji Skawina odj. 16:51 – Kraków Płaszów przyj. 17:13.

5. Linii kolejowej nr 96 -  Tarnów – Grybów – Nowy Sącz

W związku z kontynuacją modernizacji odcinka Grybów – Nowy Sącz w terminie od 8 maja do 8 czerwca  od poniedziałku od godziny 7:00 do piątku do godziny 18:00 zostanie wprowadzona przez zarządcę infrastruktury przerwa w ruchu pociągów. Za odwołane pociągi zostanie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa na trasie Grybów – Krynica-Zdrój – Grybów.