PLK zmodernuzują stację w Legnicy

PLK zmodernuzują stację w Legnicy

14 marca 2018 | Źródło: PKP PLK
PODZIEL SIĘ

Stacja Legnica dołączy do zmodernizowanych ostatnio na Dolnym Śląsku. PKP PLK wykonają m.in. montaż 4 wind, modernizację dwóch peronów oraz remont hali i przejścia. Na inwestycję spółka przeznaczyła 27 mln zł.

Fot. PKP PLK

- PKP Polskie Linie Kolejowe konsekwentnie zwiększają standard obsługi podróżnych na stacjach i przystankach. Chcemy by każdy pasażer, bez względu na wiek i możliwości ruchowe, miał zapewniony dogodny dostęp do kolei. Modernizowane obiekty wyposażamy w windy lub pochylnie – mówi Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych.

Windy na czterech peronach

Na stacji Legnica przebudowane zostaną dwa główne perony nr 3 i nr 4. Windy (na czterech peronach) ułatwią dostęp podróżnym o ograniczonych możliwościach ruchowych, oraz pasażerom z cięższych bagażem, z wózkami dziecięcymi lub rowerami. System oznakowania dotykowego (tzw. ścieżki dotykowe) na nowej nawierzchni peronów ułatwi przejście osobom niedowidzącym. Będzie nowe oświetlenie i nagłośnienie oraz ławki, tablice informacyjne. Odnowione zostaną pomieszczenia dawnych posterunków dyżurnych ruchu (na peronach nr 3 i 4).

Wszystkie elementy małej architektury, wraz z nowymi zegarami, zaplanowano w stylistyce historycznego charakteru legnickiej stacji. Przebudowa obejmie główne przejście tunelowe oraz schody. Renowacje przejdą kute balustrady. Zamontowane będzie nowe oświetlenie. Zostanie wykonane odwodnienie i izolacja.  Z przejścia (naprzeciw schodów) będą wejścia do wind. Wygląd szybów windowych oraz innych elementów stacji zostanie uzgodniony z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Hala jak boisko

Remont wielkiej hali peronowej, będzie dużym przedsięwzięciem. To obiekt większy od powierzchni boiska piłkarskiego, wysoki na 20 m, o dług. 120 m, szer. blisko 60 m. Stalowa konstrukcja przejdzie gruntowaną renowację, będzie wzmocniona i zabezpieczona powłoką antykorozyjną. Wymienione zostaną pokrycia z blachy, uzupełnione przeszklenia, zainstalowane nowe rynny. Zaplanowano odtworzenie świetlika dachowego w oparciu o dostępne materiały archiwalne. Zostanie wymieniona instalacja elektryczna i lampy.

Zakres przebudowy legnickiej stacji obejmie również tory i sieć trakcyjną obok modernizowanych peronów. Ponadto przewidziano wymianę sieci wodnokanalizacyjnej.

Zadanie „Dostosowanie stacji Legnica do potrzeb osób z ograniczoną możliwością poruszania się” jest  finansowane z budżetu państwa. Prace zostaną przeprowadzone do końca lutego 2020 r. (w 23 m). Wartość umowy 27 mln zł (netto). Wykonawcą robót w formule projektuj i buduj jest firma: GRUPA FEWATERM Sp. z o. o. S.K.