UTK przypomina o wymianie dokumentów maszynistów

UTK przypomina o wymianie dokumentów maszynistów

05 czerwca 2018 | Źródło: UTK
PODZIEL SIĘ

Pozostało 5 miesięcy do zakończenia okresu przejściowego, w którym maszyniści w sposób uproszczony mogą wymienić prawo kierowania na licencję maszynisty. Urząd Transportu Kolejowego szacuje, że wniosków o wydanie licencji nie złożyło jeszcze ok. 1,6 tysiąca kierujących pojazdami kolejowymi.

Fot. PKP Intercity

29 października 2018 r. kończy się okres przejściowy. Po tym dniu do uzyskania licencji maszynisty wymagana będzie pełna procedura - taka sama, jak w przypadku kandydata na maszynistę. Złożenie do końca sierpnia prawidłowo wypełnionego wniosku o wydanie licencji maszynisty zapewnia uzyskanie dokumentu przed upływem okresu przejściowego. Do tej pory wydano ponad 15,5 tys. licencji. UTK przypomina maszynistom i przedsiębiorcom o konieczności przyspieszenia składania wniosków tak, by proces wymiany dokumentów sprawnie zakończyć do 29 października 2018 r. Od tego dnia, żeby kierować pojazdem kolejowym maszynista powinien posiadać licencję wydawaną przez Prezesa UTK i świadectwo maszynisty.

Najprostszym sposobem złożenia wniosku jest skorzystanie z Systemu Obsługi Licencji Maszynistów (solm.utk.gov.pl). Aplikacja ta została niedawno wyróżniona nagrodą Skrzydła IT w Administracji. Zastosowane w nim rozwiązania, takie jak kreator i sprawdzanie poprawności danych zmniejszają liczbę błędnie składanych wniosków. SOLM ułatwia także komunikację pracowników UTK z wnioskodawcami i instytucjami działającymi w imieniu wnioskodawcy. Wniosek można złożyć przez internet, podpisać go profilem zaufanym i opłacić przelewem. Można również wypełnić go w kreatorze, wydrukować i podpisany przesłać do urzędu.

Wszelkie informacje dotyczące procesu wydawania licencji dla maszynisty dostępne są na stronie UTK. Dodatkowe informacje na temat prowadzonych postępowań, można uzyskać pod nr. tel. 22 749 14 70. Infolinia dla Wnioskodawców i podmiotów działających w ich imieniu jest dostępna w dni robocze w godz. 14:30 – 16:15.