Ekspertka BCC: celem zmian legislacyjnych jest kontrola przewozu towarów

Ekspertka BCC: celem zmian legislacyjnych jest kontrola przewozu towarów

13 czerwca 2018 | Źródło: BCC
PODZIEL SIĘ

Projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie zgłoszeń przewozu towarów jest niebezpiecznie biurokratyczny i polega na podjęciu szeregu czynności, które – wbrew twierdzeniom ustawodawcy – wymagać będą po stronie przedsiębiorcy zatrudnienia dodatkowego personelu oraz ulepszenia wewnętrznych systemów komputerowych – komentuje Karolina Ciastko, ekspertka BCC ds. krajowego i międzynarodowego transportu drogowego oraz prawa przewozowego.

Fot. arch. Karoliny Ciastko

Projekt rozporządzenia ministra finansów z 29 maja 2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów jest następstwem wprowadzonej ustawy z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Zasadnym założeniem ustawodawcy miało być uszczelnienie systemu podatkowego, jednakże dokonane w ostatnich miesiącach zmiany ww. ustawy oraz obecny projekt rozporządzenia wprost wskazują, że prawdziwym celem było objęcie możliwie najszerszej części transportu (drogowego i jak się okazuje, również kolejowego) systemem publicznego monitorowania, a co za tym idzie kontroli przewozu towarów.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy:

Cały proces wprowadzania systemu monitorowania oraz dokonywania zgłoszeń przewozu towarów jest niebezpiecznie biurokratyczny i polega na podjęciu szeregu czynności, które – wbrew twierdzeniom ustawodawcy – wymagać będą po stronie przedsiębiorcy zatrudnienia dodatkowego personelu oraz ulepszenia wewnętrznych systemów komputerowych. To z kolei spowoduje konieczność poniesienia kolejnych kosztów, jakie ustawodawca nakłada na firmy transportowe.

Niepokojące jest również przerzucenie na przewoźnika wszystkich czynności związanych z rejestracją, uaktualnieniem, uzupełnieniem zgłoszeń, a nawet dodatkowych czynności podyktowanych awarią systemu po stronie Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Niedopilnowanie przez przedsiębiorcę tych procedur skutkuje z kolei ryzykiem nałożenia odpowiednich sankcji przez organ kontrolny, w tym kar pieniężnych. Często bowiem strony organów publicznych mają problemy z funkcjonalnością oraz dobrą jakością obsługi, w związku z czym pojawia się pytanie czy nowa platforma PEUSC będzie dostosowana do realiów panujących na rynku transportowym oraz wzmożonej częstotliwości odwiedzin platformy.

Pozytywnie należy ocenić jednak wprowadzenie do ww. rozporządzenia tzw. zgłoszenia zbiorczego oraz przesunięcia w czasie wejścia w życie §5 ust. 2 i 3 rozporządzenia.

Z aprobatą odnosimy się również do projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów, który dotyczy wyłączenia z obowiązku przesłania do rejestru zgłoszenia towarów objętych pozycją CN 2710 będących przedmiotem dostawy bezpośrednio do statków powietrznych.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykuł Trójmiasto ma 10 mln zł dofinansowania dla projektu e-biletu Trójmiasto ma 10 mln zł dofinansowania dla projektu e-biletu
Następny artykuł Siemens zaprezentował nowy skład dużych prędkości Siemens zaprezentował nowy skład dużych prędkości